Tunelowanie połączenia pomiędzy urządzeniem klienckim a Serwerem administracyjnym

6 czerwca 2024

ID 45925

Kaspersky Security Center umożliwia tunelowanie połączeń TCP z Konsoli administracyjnej poprzez Serwer administracyjny, a następnie poprzez Agenta sieciowego do określonego portu na zarządzanym urządzeniu. Tunelowanie połączeń jest przeznaczone dla połączenia aplikacji klienckiej na urządzeniu z zainstalowaną Konsolą administracyjną z portem TCP na zarządzanym urządzeniu—jeśli nie jest możliwe bezpośrednie połączenie między Konsolą administracyjną a urządzeniem docelowym.

Na przykład, tunelowanie jest wykorzystywane dla połączeń ze zdalnym pulpitem - zarówno do łączenia się z istniejącą sesją, jak i do tworzenia nowej zdalnej sesji.

Tunelowanie połączeń może zostać włączone także przy użyciu narzędzi zewnętrznych. Na przykład, administrator może uruchomić w ten sposób narzędzie putty, klienta VNC oraz inne narzędzia.

Tunelowanie połączenia pomiędzy zdalnym urządzeniem klienckim a Serwerem administracyjnym jest wymagane, gdy port używany do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym nie jest dostępny na urządzeniu. Port może być niedostępny na urządzeniu w następujących przypadkach:

  • Zdalne urządzenie jest podłączone do sieci lokalnej, która wykorzystuje mechanizm NAT.
  • Zdalne urządzenie jest częścią sieci lokalnej Serwera administracyjnego, ale jego port jest zamknięty przez zaporę sieciową.

W celu tunelowania połączenia pomiędzy urządzeniem klienckim a Serwerem administracyjnym:

  1. W drzewie konsoli wybierz folder grupy, która zawiera urządzenie klienckie.
  2. Na zakładce Urządzenia wybierz urządzenie.
  3. Z menu kontekstowego urządzenia wybierz Wszystkie zadania → Tunelowanie połączenia.
  4. W otwartym oknie Tunelowanie połączenia utwórz tunel.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.