Zarządzanie Serwerami administracyjnymi

19 marca 2024

ID 46973

Ta sekcja zawiera informacje na temat pracy z Serwerami administracyjnymi i ich konfiguracji.

W tej sekcji

Tworzenie hierarchii Serwerów administracyjnych: dodawanie podrzędnego Serwera administracyjnego

Nawiązywanie połączenia z Serwerem administracyjnym i przełączanie pomiędzy Serwerami administracyjnymi

Uprawnienia dostępu do Serwera administracyjnego i jego obiektów

Warunki połączenia z Serwerem administracyjnym przez internet

Nawiązywanie szyfrowanego połączenia z Serwerem administracyjnym

Konfigurowanie listy dozwolonych adresów IP do łączenia się z Serwerem administracyjnym

Użycie narzędzia klscflag do zamknięcia portu 13291

Odłączanie od Serwera administracyjnego

Dodawanie Serwera administracyjnego do drzewa konsoli

Usuwanie Serwera administracyjnego z drzewa konsoli

Dodawanie wirtualnego Serwera administracyjnego do drzewa konsoli

Zmienianie konta usługi Serwera administracyjnego. Narzędzie klsrvswch

Zmiana poświadczeń DBMS

Rozwiązywanie problemów z węzłami Serwera administracyjnego

Przeglądanie i modyfikowanie ustawień Serwera administracyjnego

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie ustawień Serwera administracyjnego

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych Serwera administracyjnego

Przenoszenie Serwera administracyjnego na inne urządzenie

Unikanie konfliktów między kilkoma Serwerami administracyjnymi

Weryfikacja dwuetapowa

Zmiana folderu współdzielonego Serwera administracyjnego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.