Konfigurowanie powiadomień o zdarzeniach

19 marca 2024

ID 4944_1

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Kaspersky Security Center umożliwia wybranie metody powiadamiania administratora o zdarzeniach występujących na urządzeniach klienckich oraz skonfigurowanie powiadomień:

 • Poprzez e-mail. Po wystąpieniu zdarzenia, aplikacja wyśle powiadomienie na określone adresy e-mail. Możesz zmodyfikować treść powiadomienia.
 • Za pośrednictwem wiadomości SMS. Po wystąpieniu zdarzenia, aplikacja wyśle powiadomienie na określone numery telefonu. Możesz skonfigurować wysyłanie powiadomień SMS poprzez bramkę pocztową.
 • Poprzez uruchomienie pliku wykonywalnego. Po wystąpieniu zdarzenia na urządzeniu, na stacji roboczej administratora zostanie uruchomiony plik wykonywalny. Korzystając z pliku wykonywalnego, administrator może pobrać parametry dowolnego zdarzenia, które wystąpiło.

W celu skonfigurowania wysyłania powiadomień o zdarzeniach występujących na urządzeniach klienckich:

 1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
 2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Zdarzenia.
 3. Kliknij odnośnik Konfiguruj powiadomienia i eksportowanie zdarzeń i z listy rozwijalnej wybierz wartość Konfiguruj powiadomienia.

  Spowoduje to otwarcie okna Właściwości: Zdarzenia.

 4. W sekcji Powiadamianie wybierz metodę powiadamiania (poprzez e-mail, za pośrednictwem wiadomości SMS lub przez uruchomienie pliku wykonywalnego) i zdefiniuj ustawienia powiadomień:
  • E-mail
  • SMS
  • Plik wykonywalny do uruchomienia
 5. W polu Treść powiadomienia wprowadź tekst, który aplikacja wyśle po wystąpieniu zdarzenia.

  Możesz użyć listy rozwijanej znajdującej się na prawo od pola tekstowego, aby dodać dodatkowe ustawienia ze szczegółami zdarzenia (na przykład: opis zdarzenia lub czas wystąpienia).

  Jeżeli tekst powiadomienia zawiera znak %, należy go określić dwukrotnie, aby umożliwić wysłanie wiadomości. Na przykład, „obciążenie procesora wynosi 100%%”.

 6. Kliknij przycisk Wyślij wiadomość testową, aby sprawdzić, czy powiadomienia zostały skonfigurowane poprawnie.

  Aplikacja wysyła powiadomienie testowe do określonego użytkownika.

 7. Kliknij OK, aby zachować zmiany.

Skonfigurowane ustawienia powiadamiania zostaną zastosowane do wszystkich zdarzeń występujących na urządzeniach klienckich.

Możesz zastąpić ustawienia powiadamiania dla pewnych zdarzeń w sekcji Konfiguracja zdarzenia ustawień Serwera administracyjnego, ustawień profilu lub ustawień aplikacji.

Zobacz również:

Przetwarzanie i przechowywanie zdarzeń na Serwerze administracyjnym

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.