Instalowanie aktualizacji oprogramowania firm trzecich

19 marca 2024

ID 52464

Kaspersky Security Center umożliwia zarządzanie aktualizacjami oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach klienckich oraz wyeliminowanie luk w aplikacjach Microsoft i produktach innych dostawców poprzez zainstalowanie żądanych aktualizacji.

Kaspersky Security Center wyszukuje aktualizacje przy pomocy zadania wyszukiwania aktualizacji i pobiera je do repozytorium uaktualnień. Po zakończeniu wyszukiwania aktualizacji, aplikacja udostępnia administratorowi informacje o dostępnych aktualizacjach i lukach w aplikacji, które mogą zostać naprawione dzięki tym aktualizacjom.

Informacje o aktualizacjach dostępnych dla Microsoft Windows są dostępne poprzez usługę Windows Update. Serwer administracyjny może zostać użyty jako serwer Windows Server Update Services (WSUS). Aby używać Serwera administracyjnego jako serwera WSUS, powinieneś skonfigurować synchronizację aktualizacji z Windows Update. Po skonfigurowaniu synchronizacji danych z Windows Update, Serwer administracyjny zapewnia aktualizacje dla usług Windows Update na urządzeniach w trybie scentralizowanym i z określoną częstotliwością.

Możesz również zarządzać aktualizacjami oprogramowania poprzez profil Agenta sieciowego. W tym celu, w odpowiednich oknach kreatora tworzenia nowego profilu powinieneś utworzyć profil Agenta sieciowego i skonfigurować aktualizowanie oprogramowania.

Administrator może przeglądać listę dostępnych aktualizacji w podfolderze Aktualizacje oprogramowania znajdującym się w folderze Zarządzanie aplikacjami. Ten folder zawiera listę uaktualnień pobranych przez Serwer administracyjny dla aplikacji Microsoft i innych producentów oprogramowania, które mogą być przesyłane na urządzenia. Po przejrzeniu informacji o dostępnych aktualizacjach, administrator może zainstalować je na urządzeniach.

Kaspersky Security Center aktualizuje niektóre aplikacje poprzez usunięcie poprzedniej wersji aplikacji i instalację nowej.

Interakcja użytkownika może być wymagana podczas aktualizacji aplikacji innej firmy lub naprawy luki w aplikacji innej firmy na zarządzanym urządzeniu. Na przykład, użytkownik może zostać poproszony o zamknięcie aplikacji innej firmy, jeśli jest ona aktualnie otwarta.

Upewnij się, że opcja Wyświetl zarządzanie lukami i poprawkami jest włączona w oknie Konfiguruj interfejs dla głównego i podrzędnego Serwera administracyjnego. W przeciwnym razie zadanie wyszukiwania aktualizacji obsługuje tylko aktualizacje WSUS.

Ze względów bezpieczeństwa wszelkie aktualizacje oprogramowania innych firm, które instalujesz za pomocą funkcji Zarządzanie lukami i poprawkami, są automatycznie skanowane w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania przez technologie firmy Kaspersky. Technologie te są używane do automatycznego sprawdzania plików i obejmują skanowanie antywirusowe, analizę statyczną, analizę dynamiczną, analizę zachowania w środowisku sandbox i uczenie maszynowe.

Eksperci firmy Kaspersky nie przeprowadzają ręcznej analizy aktualizacji oprogramowania innych firm, które są instalowane przez funkcję Zarządzanie lukami i poprawkami. Ponadto eksperci z firmy Kaspersky nie wyszukują luk (znanych lub nieznanych) ani nieudokumentowanych funkcji w takich aktualizacjach, a także nie przeprowadzają innych rodzajów analizy aktualizacji innych, niż określone w powyższym akapicie.

Przed zainstalowaniem uaktualnień na wszystkich urządzeniach możesz przeprowadzić instalację testową, aby upewnić się, że zainstalowane uaktualnienia nie spowodują błędu w działaniu aplikacji na urządzeniach.

Szczegółowe informacje dotyczące oprogramowania firm trzecich, które może być aktualizowane poprzez Kaspersky Security Center, można znaleźć na stronie działu pomocy technicznej, na podstronie poświęconej Kaspersky Security Center, w sekcji Zarządzanie serwerem.

W tej sekcji

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Przeglądanie informacji o dostępnych aktualizacjach aplikacji innych firm

Zatwierdzanie i odrzucanie aktualizacji oprogramowania

Synchronizacja aktualizacji z Windows Update z Serwerem administracyjnym

Ręczne instalowanie uaktualnień na urządzeniach

Konfigurowanie aktualizacji systemu Windows w profilu Agenta sieciowego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.