Zdalne usuwanie aplikacji z urządzeń klienckich w grupie administracyjnej

19 marca 2024

ID 54998

W celu zdalnego usunięcia aplikacji z urządzeń klienckich w grupie administracyjnej:

 1. Nawiąż połączenie z Serwerem administracyjnym kontrolującym odpowiednią grupę administracyjną.
 2. Z drzewa konsoli wybierz grupę administracyjną.
 3. W obszarze roboczym grupy wybierz zakładkę Zadania.
 4. Uruchom tworzenie zadania, klikając przycisk Nowe zadanie.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

  W oknie Wybierz typ zadania kreatora tworzenia nowego zadania, w węźle Serwer administracyjny Kaspersky Security Center, w folderze Zaawansowane wybierz Zdalna dezinstalacja aplikacji jako typ zadania.

  Kreator tworzenia nowego zadania tworzy grupowe zadanie zdalnej dezinstalacji wybranej aplikacji. Nowe zadanie pojawi się w obszarze roboczym grupy administracyjnej na zakładce Zadania.

 5. Uruchom zadanie ręcznie lub poczekaj na jego uruchomienie zgodne z terminarzem określonym w ustawieniach zadania.

Po zakończeniu zadania zdalnej dezinstalacji, wybrana aplikacja zostanie odinstalowana z urządzeń klienckich w grupie administracyjnej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.