Instalowanie Konsoli administracyjnej na stacji roboczej administratora

19 marca 2024

ID 56214

Możesz oddzielnie zainstalować Konsolę administracyjną na stacji roboczej administratora i zarządzać Serwerem administracyjnym przez sieć przy pomocy tej Konsoli.

W celu zainstalowania Konsoli administracyjnej na stacji roboczej administratora:

 1. Uruchom plik wykonywalny setup.exe.

  Zostanie otwarte okno z pytaniem o wybranie aplikacji firmy Kaspersky do zainstalowania.

 2. W oknie wyboru aplikacji kliknij odnośnik Zainstaluj wyłącznie Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center, aby uruchomić kreator instalacji Konsoli administracyjnej. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.
 3. Wybierz folder docelowy. Domyślnie jest to <Disk>:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center Console. Jeżeli taki folder nie istnieje, zostanie utworzony automatycznie w trakcie instalacji. Można zmienić folder docelowy przy użyciu przycisku Przeglądaj.
 4. W ostatnim oknie kreatora instalacji kliknij przycisk Uruchom, aby uruchomić instalację Konsoli administracyjnej.

Po zakończeniu pracy kreatora, Konsola administracyjna zostanie zainstalowana na stacji roboczej administratora.

W celu zainstalowania Konsoli administracyjnej na stacji roboczej administratora w trybie cichym:

 1. Przeczytaj Umowę licencyjną. Użyj poniższego polecenia tylko wtedy, gdy rozumiesz i akceptujesz warunki Umowy licencyjnej.
 2. W folderze Distrib\Console zestawu dystrybucyjnego Kaspersky Security Center uruchom plik setup.exe za pomocą następującego polecenia:

  setup.exe /s /v"EULA=1"

  Jeśli chcesz zainstalować wszystkie wtyczki zarządzające z folderu Distrib\Console\Plugins wraz z Konsolą administracyjną, uruchom następujące polecenie:

  setup.exe /s /v"EULA=1" /pALL

  Jeśli chcesz określić, które wtyczki zarządzające mają zostać zainstalowane z folderu Distrib\Console\Plugins wraz z Konsolą administracyjną, określ wtyczki po przełączniku „/p” i oddziel je średnikiem:

  setup.exe /s /v"EULA=1" /pP1;P2;P3

  gdzie P1, P2, P3 to nazwy wtyczek, które odpowiadają nazwom folderów wtyczek w folderze Distrib\Console\Plugins. Na przykład:

  setup.exe /s /v"EULA=1" /pKES4Mac;KESS;MDM4IOS

Konsola administracyjna i wtyczki zarządzające (jeśli istnieją) zostaną zainstalowane na stacji roboczej administratora.

Po zainstalowaniu Konsoli administracyjnej musisz połączyć się z Serwerem administracyjnym. W tym celu uruchom Konsolę administracyjną i w otwartym oknie określ nazwę lub adres IP urządzenia, na którym został zainstalowany Serwer administracyjny, a także ustawienia konta używanego do nawiązywania połączenia. Po nawiązaniu połączenia z Serwerem administracyjnym możesz zarządzać systemem ochrony antywirusowej przy pomocy Konsoli administracyjnej.

Możesz usunąć Konsolę administracyjną przy pomocy standardowych narzędzi dodawania/usuwania z Microsoft Windows.

Zobacz również:

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.