Używanie masek w zmiennych typu string

19 marca 2024

ID 56598

Używanie masek w zmiennych typu string jest dozwolone. Podczas tworzenia masek można użyć następujących wyrażeń regularnych:

  • Symbol wieloznaczny (*)—oznacza dowolną sekwencję 0 lub kilku znaków.
  • Znak zapytania (?)—zastępuje dowolny pojedynczy znak.
  • [<range>]—zastępuje dowolny pojedynczy znak z podanego zakresu lub zbioru.

    Na przykład: [0–9] — dowolna cyfra. [abcdef] — dowolny ze znaków a, b, c, d, e lub f.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.