Ręczne instalowanie uaktualnień na urządzeniach

19 marca 2024

ID 61471

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Jeśli na stronie Ustawienia zarządzania aktualizacjami kreatora wstępnej konfiguracji wybrano Wyszukaj i zainstaluj wymagane aktualizacje, zadanie instalacji wymaganych aktualizacji i napraw luk zostanie utworzone automatycznie. Zadanie można uruchomić lub zatrzymać w folderze Zarządzane urządzenia, na zakładce Zadania.

Jeśli w kreatorze wstępnej konfiguracji wybrano Wyszukaj wymagane aktualizacje, możesz zainstalować aktualizacje oprogramowania na urządzeniach klienckich poprzez zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki.

Możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 • Utworzyć zadanie instalowania aktualizacji.
 • Dodać regułę instalowania aktualizacji do istniejącego zadania instalowania aktualizacji.
 • W ustawieniach istniejącego zadania instalacji aktualizacji skonfiguruj testową instalację aktualizacji.

Interakcja użytkownika może być wymagana podczas aktualizacji aplikacji innej firmy lub naprawy luki w aplikacji innej firmy na zarządzanym urządzeniu. Na przykład, użytkownik może zostać poproszony o zamknięcie aplikacji innej firmy, jeśli jest ona aktualnie otwarta.

Instalowanie aktualizacji poprzez utworzenie zadania instalacji

Możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 • Utworzyć zadanie instalowania pewnych aktualizacji.
 • Wybierz aktualizację i utwórz zadanie jej instalowania i podobnych aktualizacji.

W celu zainstalowania określonych aktualizacji:

 1. W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Aktualizacje oprogramowania.
 2. W obszarze roboczym wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Prawym klawiszem myszy kliknij wybrane aktualizacje na liście, a następnie wybierz Zainstaluj aktualizacjęNowe zadanie.
  • Kliknij odnośnik Zainstaluj aktualizację (utwórz zadanie) w oknie z informacjami dla wybranych aktualizacji.
 4. Dokonaj wyboru w wyświetlonym oknie z pytaniem o zainstalowanie wszystkich poprzednich aktualizacji aplikacji. Kliknij Tak, jeśli wyrażasz zgodę na instalację kolejnych wersji aplikacji, jeśli jest to wymagane do zainstalowania wybranych aktualizacji. Kliknij Nie, jeśli chcesz aktualizować aplikację w sposób prosty, bez instalowania kolejnych wersji. Jeśli zainstalowanie wybranych aktualizacji nie jest możliwe bez zainstalowania poprzednich wersji aplikacji, aktualizacja aplikacji nie powiedzie się.

  Zostanie uruchomiony kreator tworzenia zadania naprawy luk oraz instalacji aktualizacji. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 5. W oknie Wybieranie sposobu ponownego uruchomienia systemu operacyjnego wybierz działanie, jakie zostanie wykonane, gdy system operacyjny na urządzeniach klienckich musi zostać uruchomiony ponownie po działaniu:
  • Nie uruchamiaj ponownie urządzenia
  • Uruchom urządzenie ponownie
  • Pytaj użytkownika o akcję
   • Ponawiaj pytanie co (min)
   • Uruchom ponownie po (min)
  • Wymuś zamknięcie aplikacji dla zablokowanych sesji
 6. W oknie Konfiguruj terminarz zadania możesz utworzyć terminarz uruchamiania zadania. Jeśli to konieczne, określ następujące ustawienia:
  • Zaplanowane uruchomienie:
   • Co N godzin
   • Co N dni
   • Co N tygodni
   • Co N minut
   • Codziennie (czas letni nie jest obsługiwany)
   • Co tydzień
   • Według dni tygodnia
   • Co miesiąc
   • Ręcznie
   • Co miesiąc, w określone dni wybranych tygodni
   • Po epidemii wirusa
   • Po zakończeniu wykonywania innego zadania
  • Uruchom pominięte zadania
  • Używaj automatycznie losowego opóźnienia dla uruchamiania zadań
  • Użyj losowego opóźnienia dla zadań uruchamianych w przedziale (min)
 7. W oknie Określ nazwę zadania określ nazwę dla zadania, które tworzysz. Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).
 8. W oknie Zakończ tworzenie zadania kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreator.

  Jeśli chcesz, żeby zadanie było uruchamiane zaraz po zakończeniu pracy kreatora, zaznacz pole Uruchom zadanie po zakończeniu działania kreatora.

Po zakończeniu działania kreatora, zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki pojawi się w folderze Zadania.

We właściwościach zadania instalacji wymaganych aktualizacj i i naprawy luk można zezwolić na automatyczną instalację komponentów systemu (wymagania wstępne) przed instalacją aktualizacji. Jeśli ta opcja jest włączona, wszystkie wymagane komponenty systemu zostaną zainstalowane przed aktualizacją. Lista wymaganych komponentów znajduje się we właściwościach aktualizacji.

We właściwościach zadania instalacji wymaganych aktualizacji i naprawy luk można zezwolić na instalację aktualizacji, co spowoduje zaktualizowanie aplikacji do nowej wersji.

Jeśli w ustawieniach zadania znajdują się reguły instalacji aktualizacji firm trzecich, Serwer administracyjny pobierze wszystkie odpowiednie aktualizacje ze stron internetowych producentów. Aktualizacje są zapisywane w repozytorium Serwera administracyjnego, a następnie są rozsyłane i instalowane na urządzeniach, na których powinny zostać zastosowane.

Jeśli w ustawieniach zadania znajdują się reguły instalacji aktualizacji Microsoft, a Serwer administracyjny pełni rolę serwera WSUS, Serwer administracyjny pobierze wszystkie niezbędne aktualizacje do repozytorium, a następnie roześle je na zarządzane urządzenia. Jeśli sieć nie wykorzystuje serwera WSUS, każde urządzenie klienckie pobiera aktualizacje Microsoft niezależnie z zewnętrznych serwerów.

W celu zainstalowania określonej aktualizacji i jej podobnych:

 1. W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Aktualizacje oprogramowania.
 2. W obszarze roboczym wybierz aktualizację, którą chcesz zainstalować.
 3. Kliknij przycisk Uruchom zadanie zdalnej instalacji.

  Zostanie uruchomiony kreator instalacji aktualizacji.

  Funkcje Kreator naprawiania luk są dostępne tylko dla licencji Zarządzanie lukami i poprawkami.

  Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 4. W oknie Wyszukaj istniejące zadania instalacji aktualizacji określ następujące ustawienia:
  • Wyszukaj zadania, które instalują tę aktualizację
  • Zatwierdź instalację aktualizacji
 5. Jeśli wybierzesz wyszukiwanie istniejących zadań instalacji aktualizacji i wyszukiwanie znajdzie zadania, możesz przejrzeć właściwości tych zadań lub uruchomić je ręcznie. Dalsze działania nie są wymagane.

  W przeciwnym razie kliknij przycisk Nowe zadanie instalacji aktualizacji.

 6. Wybierz typ reguły instalacji, która ma zostać dodana do nowego zadania, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 7. Dokonaj wyboru w wyświetlonym oknie z pytaniem o zainstalowanie wszystkich poprzednich aktualizacji aplikacji. Kliknij Tak, jeśli wyrażasz zgodę na instalację kolejnych wersji aplikacji, jeśli jest to wymagane do zainstalowania wybranych aktualizacji. Kliknij Nie, jeśli chcesz aktualizować aplikację w sposób prosty, bez instalowania kolejnych wersji. Jeśli zainstalowanie wybranych aktualizacji nie jest możliwe bez zainstalowania poprzednich wersji aplikacji, aktualizacja aplikacji nie powiedzie się.

  Zostanie uruchomiony kreator tworzenia zadania naprawy luk oraz instalacji aktualizacji. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 8. W oknie Wybieranie sposobu ponownego uruchomienia systemu operacyjnego wybierz działanie, jakie zostanie wykonane, gdy system operacyjny na urządzeniach klienckich musi zostać uruchomiony ponownie po działaniu:
  • Nie uruchamiaj ponownie urządzenia
  • Uruchom urządzenie ponownie
  • Pytaj użytkownika o akcję
   • Ponawiaj pytanie co (min)
   • Uruchom ponownie po (min)
  • Wymuś zamknięcie aplikacji dla zablokowanych sesji
 9. W oknie Wybierz urządzenia, do których zostanie przypisane zadanie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Wybierz urządzenia wykryte w sieci przez Serwer administracyjny
  • Określ adresy urządzeń ręcznie lub zaimportuj adresy z listy
  • Przypisz zadanie do wyboru urządzeń
  • Przypisz zadanie do grupy administracyjnej
 10. W oknie Konfiguruj terminarz zadania możesz utworzyć terminarz uruchamiania zadania. Jeśli to konieczne, określ następujące ustawienia:
  • Zaplanowane uruchomienie:
   • Co N godzin
   • Co N dni
   • Co N tygodni
   • Co N minut
   • Codziennie (czas letni nie jest obsługiwany)
   • Co tydzień
   • Według dni tygodnia
   • Co miesiąc
   • Ręcznie (zaznaczone domyślnie)
   • Co miesiąc, w określone dni wybranych tygodni
   • Po epidemii wirusa
   • Po zakończeniu wykonywania innego zadania
  • Uruchom pominięte zadania
  • Użyj losowego opóźnienia dla zadań uruchamianych w przedziale (min)
  • Użyj losowego opóźnienia dla zadań uruchamianych w przedziale (min)
 11. W oknie Określ nazwę zadania określ nazwę dla zadania, które tworzysz. Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).
 12. W oknie Zakończ tworzenie zadania kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreator.

  Jeśli chcesz, żeby zadanie było uruchamiane zaraz po zakończeniu pracy kreatora, zaznacz pole Uruchom zadanie po zakończeniu działania kreatora.

Po zakończeniu działania kreatora, zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki jest tworzone i wyświetlane w folderze Zadania.

Oprócz ustawień, które określasz podczas tworzenia zadania, możesz zmienić inne właściwości utworzonego zadania.

Aktualizacja do nowej wersji aplikacji może spowodować problemy z działaniem niektórych aplikacji na urządzeniach.

Instalowanie aktualizacji poprzez dodanie reguły do istniejącego zadania instalacji

W celu zainstalowania aktualizacji poprzez dodanie reguły do istniejącego zadania instalacji:

 1. W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Aktualizacje oprogramowania.
 2. W obszarze roboczym wybierz aktualizację, którą chcesz zainstalować.
 3. Kliknij przycisk Uruchom zadanie zdalnej instalacji.

  Zostanie uruchomiony kreator instalacji aktualizacji.

  Funkcje Kreator naprawiania luk są dostępne tylko dla licencji Zarządzanie lukami i poprawkami.

  Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 4. W oknie Wyszukaj istniejące zadania instalacji aktualizacji określ następujące ustawienia:
  • Wyszukaj zadania, które instalują tę aktualizację
  • Zatwierdź instalację aktualizacji
 5. Jeśli wybierzesz wyszukiwanie istniejących zadań instalacji aktualizacji i wyszukiwanie znajdzie zadania, możesz przejrzeć właściwości tych zadań lub uruchomić je ręcznie. Dalsze działania nie są wymagane.

  W innej sytuacji kliknij przycisk Dodaj regułę instalacji aktualizacji.

 6. Wybierz zadanie, do którego chcesz dodać regułę, a następnie kliknij przycisk Dodaj regułę.

  Możesz także przejrzeć właściwości istniejących zadań, uruchomić je ręcznie lub utworzyć nowe zadanie.

 7. Wybierz typ reguły, która zostanie dodana do wybranego zadania, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 8. Dokonaj wyboru w wyświetlonym oknie z pytaniem o zainstalowanie wszystkich poprzednich aktualizacji aplikacji. Kliknij Tak, jeśli wyrażasz zgodę na instalację kolejnych wersji aplikacji, jeśli jest to wymagane do zainstalowania wybranych aktualizacji. Kliknij Nie, jeśli chcesz aktualizować aplikację w sposób prosty, bez instalowania kolejnych wersji. Jeśli zainstalowanie wybranych aktualizacji nie jest możliwe bez zainstalowania poprzednich wersji aplikacji, aktualizacja aplikacji nie powiedzie się.

Nowa reguła instalacji aktualizacji zostanie dodana do istniejącego zadania Instalacja wymaganych aktualizacji i naprawa luk.

Konfigurowanie testowej instalacji aktualizacji

W celu skonfigurowania testowej instalacji aktualizacji:

 1. W drzewie konsoli wybierz zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki znajdujące się w folderze Zarządzane urządzenia, na zakładce Zadania.
 2. Z menu kontekstowego zadania wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki.

 3. W oknie właściwości zadania, w sekcji Instalacja testowa wybierz jedną z opcji dostępnych dla instalacji testowej:
  • Nie skanuj. Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz przeprowadzać testowej instalacji aktualizacji.
  • Uruchom skanowanie na wybranych urządzeniach. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przetestować instalację aktualizacji na wybranych urządzeniach. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz urządzenia, na których chcesz przeprowadzić testową instalację aktualizacji.
  • Uruchom skanowanie na urządzeniach w określonej grupie. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przetestować instalację aktualizacji na grupach urządzeń. W polu Określ grupę testową określ grupę urządzeń, na których chcesz przeprowadzić instalację testową.
  • Uruchom skanowanie na określonym procencie urządzeń. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przetestować instalację aktualizacji na określonej liczbie urządzeń. W polu Procentowy udział urządzeń testowych z wszystkich urządzeń docelowych określ procentową ilość urządzeń, na których chcesz przeprowadzić testową instalację aktualizacji.
 4. Po wybraniu dowolnej opcji, za wyjątkiem Nie skanuj, w polu Czas na podjęcie decyzji, jeśli instalacja ma być kontynuowana, w godzinach określ liczbę godzin, jaka powinna upłynąć od testowej instalacji aktualizacji do momentu uruchomienia instalacji aktualizacji na wszystkich urządzeniach.

Zobacz również:

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.