Przeglądanie informacji o lukach w oprogramowaniu

6 czerwca 2024

ID 61501

W celu przejrzenia listy luk wykrytych na urządzeniach klienckich:

W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Luki w oprogramowaniu.

Strona wyświetla listę luk w aplikacjach wykrytych na zarządzanych urządzeniach.

W celu uzyskania informacji o wybranej luce:

Z menu kontekstowego luki wybierz Właściwości.

Zostanie otwarte okno właściwości luki, wyświetlające następujące informacje:

  • Aplikacja, w której wykryto lukę.
  • Lista urządzeń, na których wykryto lukę.
  • Informacje dotyczące naprawy luki.

W celu wyświetlenia raportu o wszystkich wykrytych lukach:

W folderze Luki w oprogramowaniu kliknij odnośnik Wyświetl raport o lukach.

Zostanie utworzony raport o lukach w aplikacjach zainstalowanych na urządzeniach. Możesz wyświetlić ten raport w węźle z nazwą odpowiedniego Serwera administracyjnego, otwierając zakładkę Raporty.

Zobacz również:

Scenariusz: Wyszukiwanie i usuwanie luk w oprogramowaniu firm trzecich

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.