Naprawianie luk w aplikacjach

19 marca 2024

ID 61947

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Jeśli na stronie Ustawienia zarządzania aktualizacjami kreatora wstępnej konfiguracji wybrano Wyszukaj i zainstaluj wymagane aktualizacje, zadanie instalacji wymaganych aktualizacji i napraw luk zostanie utworzone automatycznie. Zadanie jest wyświetlane w obszarze roboczym folderu Zarządzane urządzenia, na zakładce Zadania.

Jeśli jest inaczej, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 • Utwórz zadanie naprawy luk poprzez zainstalowanie dostępnych uaktualnień.
 • Dodaj regułę dla naprawy luk do istniejącego zadania naprawy luk.

Interakcja użytkownika może być wymagana podczas aktualizacji aplikacji innej firmy lub naprawy luki w aplikacji innej firmy na zarządzanym urządzeniu. Na przykład, użytkownik może zostać poproszony o zamknięcie aplikacji innej firmy, jeśli jest ona aktualnie otwarta.

Naprawianie luk poprzez utworzenie zadania naprawy luk

Możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 • Utwórz zadanie naprawy kilku luk, które spełniają określone reguły.
 • Wybierz lukę i utwórz zadanie naprawy tej luki i podobnych luk.

W celu naprawy luk, które spełniają określone reguły:

 1. W drzewie konsoli wybierz Serwer administracyjny na urządzeniach, których luki chcesz naprawić.
 2. W menu Widok okna głównego aplikacji wybierz Konfiguruj interfejs.
 3. W oknie, które zostanie otwarte, zaznacz pole wyboru Wyświetl zarządzanie lukami i poprawkami, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W oknie z wiadomością aplikacji kliknij OK.
 5. Uruchom ponownie Konsolę administracyjną, aby zmiany zostały zastosowane.
 6. W drzewie konsoli wybierz folder Zarządzane urządzenia.
 7. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zadania.
 8. Kliknij przycisk Utwórz zadanie, aby uruchomić Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.
 9. W oknie Wybierz typ zadania wybierz Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki.

  Jeśli zadanie nie jest wyświetlane, sprawdź, czy Twoje konto ma uprawnienia Odczyt, Modyfikuj i Wykonaj dla obszaru funkcjonalnego Zarządzanie systemem: Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i poprawkami. Bez tych praw dostępu nie można utworzyć ani skonfigurować zadania Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki.

 10. W oknie Ustawienia określ ustawienia zadania w następujący sposób:
  • Określ reguły instalacji aktualizacji
  • Uruchom instalację podczas ponownego uruchamiania lub wyłączania urządzenia
  • Zainstaluj wymagane ogólne składniki systemu
  • Zezwól na instalację nowych wersji aplikacji podczas aktualizacji
  • Pobierz aktualizacje na urządzenie, ale ich nie instaluj
   • Folder do pobierania aktualizacji
  • Włącz diagnostykę zaawansowaną
   • Maksymalny rozmiar plików zaawansowanej diagnostyki, w MB
 11. W oknie Wybieranie sposobu ponownego uruchomienia systemu operacyjnego wybierz działanie, jakie zostanie wykonane, gdy system operacyjny na urządzeniach klienckich musi zostać uruchomiony ponownie po działaniu:
  • Nie uruchamiaj ponownie urządzenia
  • Uruchom urządzenie ponownie
  • Pytaj użytkownika o akcję
   • Ponawiaj pytanie co (min)
   • Uruchom ponownie po (min)
  • Wymuś zamknięcie aplikacji dla zablokowanych sesji
 12. W oknie Konfiguruj terminarz zadania możesz utworzyć terminarz uruchamiania zadania. Jeśli to konieczne, określ następujące ustawienia:
  • Zaplanowane uruchomienie:
   • Co N godzin
   • Co N dni
   • Co N tygodni
   • Co N minut
   • Codziennie (czas letni nie jest obsługiwany)
   • Co tydzień
   • Według dni tygodnia
   • Co miesiąc
   • Ręcznie
   • Co miesiąc, w określone dni wybranych tygodni
   • Po epidemii wirusa
   • Po zakończeniu wykonywania innego zadania
  • Uruchom pominięte zadania
  • Używaj automatycznie losowego opóźnienia dla uruchamiania zadań
  • Użyj losowego opóźnienia dla zadań uruchamianych w przedziale (min)
 13. W oknie Określ nazwę zadania określ nazwę dla zadania, które tworzysz. Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).
 14. W oknie Zakończ tworzenie zadania kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreator.

  Jeśli chcesz, żeby zadanie było uruchamiane zaraz po zakończeniu pracy kreatora, zaznacz pole Uruchom zadanie po zakończeniu działania kreatora.

Po zakończeniu działania kreatora, zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki jest tworzone i wyświetlane w folderze Zadania.

Oprócz ustawień, które określasz podczas tworzenia zadania, możesz zmienić inne właściwości utworzonego zadania.

Jeśli wyniki zadania zawierają błąd agenta usługi Windows Update 0x80240033 „Windows Update Agent error 80240033 ("License terms could not be downloaded.")” („pobranie warunków licencyjnych nie powiodło się”), możesz rozwiązać ten problem poprzez Rejestr systemu Windows.

W celu naprawy określonej luki i jej podobnych:

 1. W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Luki w oprogramowaniu.
 2. Wybierz lukę, którą chcesz naprawić.
 3. Kliknij przycisk Uruchom kreatora naprawiania luk.

  Zostanie uruchomiony Kreator naprawiania luk.

  Funkcje kreatora naprawiania luk są dostępne tylko dla licencji Zarządzanie lukami i poprawkami.

  Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 4. W oknie Wyszukaj istniejące zadania naprawiania luk określ następujące parametry:
  • Pokaż tylko zadania naprawiające tę lukę
  • Akceptuj aktualizacje, które naprawiają tę lukę
 5. Jeśli wybierzesz wyszukiwanie istniejących zadań naprawiania luk i wyszukiwanie znajdzie zadania, możesz przejrzeć właściwości tych zadań lub uruchomić je ręcznie. Dalsze działania nie są wymagane.

  W przeciwnym razie kliknij przycisk Nowe zadanie naprawiania luk.

 6. Wybierz typ reguły naprawiania luki, która ma zostać dodana do nowego zadania, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 7. Dokonaj wyboru w wyświetlonym oknie z pytaniem o zainstalowanie wszystkich poprzednich aktualizacji aplikacji. Kliknij Tak, jeśli wyrażasz zgodę na instalację kolejnych wersji aplikacji, jeśli jest to wymagane do zainstalowania wybranych aktualizacji. Kliknij Nie, jeśli chcesz aktualizować aplikację w sposób prosty, bez instalowania kolejnych wersji. Jeśli zainstalowanie wybranych aktualizacji nie jest możliwe bez zainstalowania poprzednich wersji aplikacji, aktualizacja aplikacji nie powiedzie się.

  Zostanie uruchomiony kreator tworzenia zadania naprawy luk oraz instalacji aktualizacji. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 8. W oknie Wybieranie sposobu ponownego uruchomienia systemu operacyjnego wybierz działanie, jakie zostanie wykonane, gdy system operacyjny na urządzeniach klienckich musi zostać uruchomiony ponownie po działaniu:
  • Nie uruchamiaj ponownie urządzenia
  • Uruchom urządzenie ponownie
  • Pytaj użytkownika o akcję
   • Ponawiaj pytanie co (min)
   • Uruchom ponownie po (min)
  • Wymuś zamknięcie aplikacji dla zablokowanych sesji
 9. W oknie Wybierz urządzenia, do których zostanie przypisane zadanie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Wybierz urządzenia wykryte w sieci przez Serwer administracyjny
  • Określ adresy urządzeń ręcznie lub zaimportuj adresy z listy
  • Przypisz zadanie do wyboru urządzeń
  • Przypisz zadanie do grupy administracyjnej
 10. W oknie Konfiguruj terminarz zadania możesz utworzyć terminarz uruchamiania zadania. Jeśli to konieczne, określ następujące ustawienia:
  • Zaplanowane uruchomienie:
   • Co N godzin
   • Co N dni
   • Co N tygodni
   • Co N minut
   • Codziennie (czas letni nie jest obsługiwany)
   • Co tydzień
   • Według dni tygodnia
   • Co miesiąc
   • Ręcznie
   • Co miesiąc, w określone dni wybranych tygodni
   • Po epidemii wirusa
   • Po zakończeniu wykonywania innego zadania
  • Uruchom pominięte zadania
  • Używaj automatycznie losowego opóźnienia dla uruchamiania zadań
  • Użyj losowego opóźnienia dla zadań uruchamianych w przedziale (min)
 11. W oknie Określ nazwę zadania określ nazwę dla zadania, które tworzysz. Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).
 12. W oknie Zakończ tworzenie zadania kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreator.

  Jeśli chcesz, żeby zadanie było uruchamiane zaraz po zakończeniu pracy kreatora, zaznacz pole Uruchom zadanie po zakończeniu działania kreatora.

Po zakończeniu działania kreatora, zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki jest tworzone i wyświetlane w folderze Zadania.

Oprócz ustawień, które określasz podczas tworzenia zadania, możesz zmienić inne właściwości utworzonego zadania.

Naprawianie luk poprzez dodanie reguły do istniejącego zadania naprawiania luk

W celu naprawienia luki poprzez dodanie reguły do istniejącego zadania naprawiania luk:

 1. W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Luki w oprogramowaniu.
 2. Wybierz lukę, którą chcesz naprawić.
 3. Kliknij przycisk Uruchom kreatora naprawiania luk.

  Zostanie uruchomiony Kreator naprawiania luk.

  Funkcje kreatora naprawiania luk są dostępne tylko dla licencji Zarządzanie lukami i poprawkami.

  Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 4. W oknie Wyszukaj istniejące zadania naprawiania luk określ następujące parametry:
  • Pokaż tylko zadania naprawiające tę lukę
  • Akceptuj aktualizacje, które naprawiają tę lukę
 5. Jeśli wybierzesz wyszukiwanie istniejących zadań naprawiania luk i wyszukiwanie znajdzie zadania, możesz przejrzeć właściwości tych zadań lub uruchomić je ręcznie. Dalsze działania nie są wymagane.

  W innym przypadku kliknij przycisk Dodaj regułę naprawiania luk do istniejącego zadania.

 6. Wybierz zadanie, do którego chcesz dodać regułę, a następnie kliknij przycisk Dodaj regułę.

  Możesz także przejrzeć właściwości istniejących zadań, uruchomić je ręcznie lub utworzyć nowe zadanie.

 7. Wybierz typ reguły, która zostanie dodana do wybranego zadania, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 8. Dokonaj wyboru w wyświetlonym oknie z pytaniem o zainstalowanie wszystkich poprzednich aktualizacji aplikacji. Kliknij Tak, jeśli wyrażasz zgodę na instalację kolejnych wersji aplikacji, jeśli jest to wymagane do zainstalowania wybranych aktualizacji. Kliknij Nie, jeśli chcesz aktualizować aplikację w sposób prosty, bez instalowania kolejnych wersji. Jeśli zainstalowanie wybranych aktualizacji nie jest możliwe bez zainstalowania poprzednich wersji aplikacji, aktualizacja aplikacji nie powiedzie się.

Nowa reguła naprawiania luk zostanie dodana do istniejącego zadania Instalacja wymaganych aktualizacji i naprawa luk.

Zobacz również:

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Scenariusz: Wyszukiwanie i usuwanie luk w oprogramowaniu firm trzecich

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.