Zdalna instalacja systemów operacyjnych i aplikacji

19 marca 2024

ID 62008

Kaspersky Security Center umożliwia tworzenie obrazów systemów operacyjnych i instalowanie ich na urządzeniach klienckich w sieci, a także wykonywanie zdalnej instalacji aplikacji firmy Kaspersky lub innych producentów.

Aby tworzyć obrazy systemów operacyjnych, musisz zainstalować narzędzia wdrażania Windows ADK i dodatek Windows PE dla Windows ADK na Serwerze administracyjnym. Możesz utworzyć obraz dowolnej wersji systemu operacyjnego Windows, która spełnia wymagania Kaspersky Security Center.

Kaspersky Security Center nie obsługuje 64-bitowych wersji Windows ADK i Windows PE.

Przechwytywanie obrazów systemów operacyjnych

Kaspersky Security Center może przechwytywać obrazy systemów operacyjnych z urządzeń i przesyłać je do Serwera administracyjnego. Takie obrazy systemów operacyjnych są przechowywane na Serwerze administracyjnym w dedykowanym folderze. Obraz systemu operacyjnego odpowiedniego urządzenia może zostać przechwycony i utworzony przy użyciu zadania tworzenia pakietu instalacyjnego.

Funkcja przechwytywania obrazu systemu operacyjnego posiada następujące cechy:

 • Obraz systemu operacyjnego nie może zostać przechwycony na urządzeniu z zainstalowanym Serwerem administracyjnym.
 • Podczas przechwytywania obrazu systemu operacyjnego narzędzie sysprep.exe resetuje ustawienia odpowiedniego urządzenia. Jeśli chcesz przywrócić ustawienia urządzenia referencyjnego, zaznacz pole wyboru Utwórz kopię zapasową stanu urządzenia w kreatorze tworzenia zadania OS Imaging.
 • Proces przechwytywania obrazu umożliwia ponowne uruchomienie odpowiedniego urządzenia.

Instalowanie obrazów systemów operacyjnych na nowych urządzeniach

Możesz użyć przechwyconych obrazów do zainstalowania ich na nowych urządzeniach w sieci, na których nie zainstalowano jeszcze systemu operacyjnego. W tym przypadku wykorzystywana jest technologia Preboot eXecution Environment (PXE). Wybierz w sieci urządzenie, które będzie używane jako serwer PXE. Urządzenie musi spełniać następujące wymagania:

 • Na urządzeniu powinien zostać zainstalowany Agent sieciowy.
 • Na urządzeniu nie może być aktywny żaden serwer DHCP, ponieważ serwer PXE używa tych samych portów co serwer DHCP.
 • Segment sieci, który zawiera urządzenie, nie powinien zawierać innych serwerów PXE.

W celu zainstalowania systemu operacyjnego należy spełnić następujące warunki:

 • W urządzeniu powinna znajdować się karta sieciowa.
 • Urządzenie musi być połączone z siecią.
 • Podczas uruchamiania urządzenia, w BIOS-ie należy wybrać opcję Network boot.

Zdalna instalacja systemów operacyjnych odbywa się w następujący sposób:

 1. Urządzenie klienckie nawiązuje połączenie z serwerem PXE podczas procesu uruchamiania.
 2. Urządzenie klienckie uruchamia się w środowisku preinstalacji systemu Windows (WinPE).

  Włączenie urządzenia do środowiska WinPE może wymagać konfiguracji zestawu sterowników dla WinPE.

 3. Urządzenie klienckie jest rejestrowane na Serwerze administracyjnym.
 4. Administrator przypisuje do urządzenia klienckiego pakiet instalacyjny z obrazem systemu operacyjnego.

  Administrator może dodać żądane sterowniki do pakietu instalacyjnego z obrazem systemu operacyjnego. Administrator może także określić plik konfiguracji z ustawieniami systemu operacyjnego (plik odpowiedzi), który będzie stosowany podczas instalacji.

 5. System operacyjny zostanie zainstalowany na urządzeniu klienckim.

Administrator może ręcznie określić adresy MAC urządzeń klienckich, które nie zostały jeszcze połączone, i przypisać do nich pakiet instalacyjny z obrazem systemu operacyjnego. Po połączeniu wybranych urządzeń klienckich z serwerem PXE, system operacyjny jest automatycznie instalowany na tych urządzeniach.

Instalowanie obrazów systemów operacyjnych na urządzeniach, na których zainstalowany jest już inny system operacyjny

Zdalna instalacja obrazów systemów operacyjnych na urządzeniach klienckich, na których zainstalowany jest już inny system operacyjny, odbywa się poprzez zadanie zdalnej instalacji dla określonych urządzeń.

Należy pamiętać, że wykonywana jest czysta instalacja systemu operacyjnego. Wszystkie dane zostaną usunięte.

Instalowanie aplikacji firmy Kaspersky i innych producentów

Administrator może utworzyć pakiety instalacyjne dowolnych aplikacji, łącznie z tymi określonymi przez użytkownika, oraz zainstalować aplikacje na urządzeniach klienckich przy użyciu zadania zdalnej instalacji.

W tej sekcji

Tworzenie obrazów systemów operacyjnych

Instalowanie obrazów systemów operacyjnych

Konfigurowanie adresu serwera proxy KSN

Dodawanie sterowników dla Windows Preinstallation Environment (WinPE)

Dodawanie sterowników do pakietu instalacyjnego z obrazem systemu operacyjnego

Konfigurowanie narzędzia sysprep.exe

Instalowanie systemów operacyjnych na urządzeniach w sieci

Instalowanie systemów operacyjnych na urządzeniach klienckich

Tworzenie pakietów instalacyjnych aplikacji

Tworzenie certyfikatu dla pakietów instalacyjnych aplikacji

Instalowanie aplikacji na urządzeniach klienckich

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.