Tworzenie obrazów systemów operacyjnych

19 marca 2024

ID 62011

Obrazy systemów operacyjnych są tworzone przy użyciu zadania usuwania obrazu systemu operacyjnego odpowiedniego urządzenia.

W celu utworzenia zadania tworzenia obrazu systemu operacyjnego:

  1. W folderze Zdalna instalacja drzewa konsoli wybierz podfolder Pakiety instalacyjne.
  2. Kliknij przycisk Utwórz pakiet instalacyjny, aby uruchomić Kreator tworzenia nowego pakietu.
  3. W oknie Wybierz typ pakietu instalacyjnego kliknij przycisk Utwórz pakiet instalacyjny zawierający obraz systemu operacyjnego.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Po zakończeniu pracy kreatora, zostaje utworzone zadanie Serwera administracyjnego o nazwie Tworzenie pakietu instalacyjnego bazującego na obrazie systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu. Zadanie można zobaczyć w folderze Zadania.

Po zakończeniu wykonywania zadania Tworzenie pakietu instalacyjnego bazującego na obrazie systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu tworzony jest pakiet instalacyjny, który może zostać użyty do zainstalowania systemu operacyjnego na urządzeniach klienckich poprzez serwer PXE lub zadanie zdalnej instalacji. Pakiet instalacyjny można zobaczyć w folderze Pakiety instalacyjne.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.