Instalowanie systemów operacyjnych na urządzeniach w sieci

19 marca 2024

ID 62143

W celu zainstalowania systemu operacyjnego na nowych urządzeniach, na których jeszcze nie zainstalowano żadnego systemu operacyjnego:

 1. W folderze Zdalna instalacja drzewa konsoli wybierz podfolder Wdrażanie obrazów urządzenia.

  Upewnij się, że opcja Wyświetl zarządzanie lukami i poprawkami jest włączona w oknie Konfiguruj interfejs . W przeciwnym razie folder Zdalna instalacja nie zostanie wyświetlony.

 2. Kliknij przycisk Akcje dodatkowe i z listwy rozwijalnej wybierz Zarządzaj listą serwerów PXE znajdujących się w sieci.

  Zostanie otwarte okno Właściwości: Rozsyłanie obrazów urządzenia na sekcji Serwery PXE.

 3. W sekcji Serwery PXE kliknij przycisk Dodaj i w oknie Serwery PXE, które zostanie otwarte, wybierz urządzenie, które będzie używane jako serwer PXE.

  Urządzenie, które dodałeś, jest wyświetlone w sekcji Serwery PXE. Utworzone pliki WinPE są przesyłane do urządzenia z Serwera administracyjnego. Proces przesyłania plików trwa zwykle ok. 10 minut. Po zakończeniu transferu wyświetlana wartość Stan zmienia się z Rozpoczynanie pracy na Gotowy.

 4. W sekcji Serwery PXE wybierz serwer PXE i kliknij przycisk Właściwości.
 5. W oknie właściwości wybranego serwera PXE, na zakładce Ustawienia połączenia z serwerem PXE skonfiguruj połączenie między Serwerem administracyjnym a serwerem PXE.
 6. Uruchom urządzenie klienckie, na którym chcesz zainstalować system operacyjny.
 7. W BIOS-ie urządzenia klienckiego wybierz opcję Network boot.

  Urządzenie klienckie nawiąże połączenie z serwerem PXE, a następnie jest wyświetlane w obszarze roboczym folderu Wdrażanie obrazów urządzenia.

 8. W sekcji Akcje kliknij odnośnik Przypisz pakiet instalacyjny, aby wybrać pakiet instalacyjny, który zostanie użyty do zainstalowania systemu operacyjnego na wybranym urządzeniu.

  Użyj narzędzia DiskPart na wybranym urządzeniu, aby sprawdzić dostępne dyski. W wierszu polecenia Windows PE wpisz diskpart, aby otworzyć narzędzie DiskPart. Wpisz list disk, aby wyświetlić listę dysków.

  Po dodaniu urządzenia i przypisaniu do niego pakietu instalacyjnego, zdalna instalacja systemu operacyjnego zostanie automatycznie uruchomiona na tym urządzeniu.

 9. Aby anulować zdalną instalację systemu operacyjnego na urządzeniu klienckim, w sekcji Akcje kliknij odnośnik Anuluj instalację obrazu systemu operacyjnego.

W celu dodania urządzeń według adresu MAC:

 • W folderze Wdrażanie obrazów urządzenia kliknij Dodaj adres MAC urządzenia, aby otworzyć okno Nowe urządzenie, w którym określ adres MAC urządzenia, które chcesz dodać.
 • W folderze Wdrażanie obrazów urządzenia kliknij Importuj adresy MAC urządzeń z pliku, aby wybrać plik zawierający listę adresów MAC wszystkich urządzeń, na których chcesz zainstalować system operacyjny.

Zobacz również:

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.