Konfigurowanie zarządzania uruchamianiem aplikacji na urządzeniach klienckich

19 marca 2024

ID 62745

Kategoryzacja aplikacji pozwala na optymalizację zarządzania aplikacjami uruchomionymi na urządzeniach. Możesz utworzyć kategorię aplikacji i skonfigurować Kontrolę aplikacji dla profilu, aby uruchomić tylko aplikacje z określonej kategorii na urządzeniach, na których ten profil jest stosowany. Na przykład, możesz utworzyć kategorię, która zawiera aplikacje nazwane Aplikacja_1 oraz Aplikacja_2. Po dodaniu tej kategorii do profilu można uruchamiać tylko dwie aplikacje na urządzeniach, na których stosowany jest profil: Aplikacja_1 oraz Aplikacja_2. Jeśli użytkownik próbuje uruchomić aplikację, która nie została włączona do tej kategorii, na przykład Aplikacja_3, uruchomienie tej aplikacji zostaje zablokowane. Użytkownikowi jest wyświetlane powiadomienie informujące, że uruchamianie Aplikacji_3 jest blokowane, zgodnie z regułą Kontroli aplikacji. Możesz tworzyć kategorie z zawartością dodaną automatycznie na podstawie różnych kryteriów z określonego folderu. W takim przypadku pliki są automatycznie dodawane do kategorii z określonego folderu. Pliki wykonywalne aplikacji są kopiowane do określonego folderu i przetwarzane automatycznie; ich metryki są dodawane do kategorii.

W celu skonfigurowania zarządzania uruchamianiem aplikacji na urządzeniach klienckich:

 1. W folderze Zaawansowane Zarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Kategorie aplikacji.
 2. W obszarze roboczym folderu Kategorie aplikacji utwórz kategorię aplikacji, którymi chcesz zarządzać podczas ich uruchamiania.
 3. W folderze Zarządzane urządzenia, na zakładce Zasady kliknij przycisk Nowa zasada, aby utworzyć nową zasadę dla Kaspersky Endpoint Security for Windows, i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

  Jeśli taki profil już istnieje, możesz pominąć ten krok. W ustawieniach tego profilu możesz skonfigurować zarządzanie uruchamianiem aplikacji w określonej kategorii. Nowo utworzony profil jest wyświetlany w folderze Zarządzane urządzenia, na zakładce Zasady.

 4. Z menu kontekstowego profilu dla Kaspersky Endpoint Security for Windows wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości zasady dla Kaspersky Endpoint Security for Windows.

 5. W oknie właściwości zasady Kaspersky Endpoint Security for Windows, w sekcji Kontrola zabezpieczeńKontrola aplikacji zaznacz pole Kontrola aplikacji.
 6. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Reguła Kontroli aplikacji.

 7. W oknie Reguła Kontroli aplikacji, z listy rozwijalnej Kategoria wybierz kategorię aplikacji, dla których stosowana będzie reguła uruchamiania. Skonfiguruj regułę uruchamiania dla określonej kategorii aplikacji.

  W przypadku Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 i nowszych wersji, żadne kategorie nie są wyświetlane, jeśli zostały utworzone zgodnie z kryterium sumy kontrolnej MD5 pliku wykonywalnego.

  Nie zaleca się dodawania dowolnych kategorii utworzonych zgodnie z kryterium sumy kontrolnej SHA-256 pliku wykonywalnego dla wersji wcześniejszych niż Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2. Może to spowodować błędy aplikacji.

  Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji reguł kontroli można znaleźć w internetowym systemie pomocy dla Kaspersky Endpoint Security for Windows.

 8. Kliknij OK.

Aplikacje będą uruchamiane na urządzeniach znajdujących się w określonej kategorii zgodnie z regułą, którą utworzyłeś. Nowo utworzona reguła jest wyświetlana w oknie właściwości zasady Kaspersky Endpoint Security for Windows, w sekcji Kontrola aplikacji.

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.