Grupy aplikacji

19 marca 2024

ID 62749

Sekcja ta opisuje sposób zarządzania grupami aplikacji zainstalowanych na urządzeniach.

Tworzenie kategorii aplikacji

Kaspersky Security Center pozwala na tworzenie kategorii aplikacji zainstalowanych na urządzeniach.

Kategorie aplikacji można utworzyć w jeden z następujących sposobów:

  • Administrator określa folder, z którego pliki wykonywalne zostały uwzględnione w wybranej kategorii.
  • Administrator określa urządzenie, z którego pliki wykonywalne mają zostać uwzględnione w wybranej kategorii.
  • Administrator ustawia kryteria, które zostaną użyte przy dodawaniu aplikacji do wybranej kategorii.

Po utworzeniu kategorii aplikacji, administrator może ustawić reguły dla tej kategorii. Reguły określają zachowanie aplikacji znajdującej się w danej kategorii. Na przykład, możesz zablokować lub zezwolić na uruchamianie aplikacji znajdujących się w kategorii.

Zarządzanie aplikacjami uruchomionymi na urządzeniach

Kaspersky Security Center umożliwia zarządzanie uruchamianiem aplikacji na urządzeniach w trybie Biała lista. Więcej informacji można znaleźć w internetowym systemie pomocy dla Kaspersky Endpoint Security for Windows. W trakcie pracy w trybie Biała lista, na wybranych urządzeniach możesz uruchamiać aplikacje tylko z określonych kategorii. Administrator może wyświetlić wyniki analizy statystycznej zastosowanej na regułach uruchamiania aplikacji na urządzeniach dla każdego użytkownika.

Inwentaryzacja oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach

Kaspersky Security Center pozwala na przeprowadzanie inwentaryzacji oprogramowania na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Windows i Linux. Agent sieciowy pobiera informacje o wszystkich aplikacjach zainstalowanych na urządzeniach. Informacje zebrane w trakcie inwentaryzacji są wyświetlane w obszarze roboczym folderu Rejestr aplikacji. Administrator może wyświetlić szczegółowe informacje o każdej aplikacji, łącznie z wersją i producentem.

Liczba plików wykonywalnych pobranych z jednego urządzenia nie może przekraczać 150 000. Po osiągnięciu tego limitu, Kaspersky Security Center nie będzie mógł otrzymywać nowych plików.

Zarządzanie grupą licencjonowanych aplikacji

Kaspersky Security Center pozwala na tworzenie grup licencjonowanych aplikacji. Grupa licencjonowanych aplikacji zawiera aplikacje spełniające kryteria ustalone przez administratora. Administrator może określić następujące kryteria dla grup licencjonowanych aplikacji:

  • Nazwa aplikacji
  • Wersja aplikacji
  • Producent
  • Znacznik aplikacji

Aplikacje spełniające jedno lub kilka kryteriów są automatycznie dodawane do grupy. Aby utworzyć grupę licencjonowanych aplikacji, musisz ustawić przynajmniej jedno kryterium dodawania aplikacji do takiej grupy.

Każda grupa licencjonowanych aplikacji posiada swój klucz licencyjny. Klucz licencyjny grupy licencjonowanych aplikacji określa maksymalną dozwoloną liczbę instalacji aplikacji wchodzących w skład tej grupy. Jeśli liczba instalacji przekroczyła ograniczenie ustawione przez klucz licencyjny, na Serwerze administracyjnym zostanie zarejestrowane zdarzenie informacyjne. Administrator może określić datę wygaśnięcia dla klucza licencyjnego. Po nadejściu tej daty, na Serwerze administracyjnym jest zapisywane zdarzenie informacyjne.

Przeglądanie informacji o plikach wykonywalnych

Kaspersky Security Center pobiera wszystkie informacje o plikach wykonywalnych, które były uruchamiane na urządzeniach od momentu zainstalowania na nich systemu operacyjnego. Zebrane informacje o plikach wykonywalnych są wyświetlane w oknie głównym aplikacji, w obszarze roboczym folderu Pliki wykonywalne.

W tej sekcji

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Tworzenie kategorii aplikacji dla zasad Kaspersky Endpoint Security for Windows

Tworzenie kategorii aplikacji z zawartością dodaną ręcznie

Tworzenie kategorii aplikacji, która zawiera pliki wykonywalne z wybranych urządzeń

Tworzenie kategorii aplikacji zawierającej pliki wykonywalne z określonego folderu

Dodawanie plików wykonywalnych dotyczących zdarzeń do kategorii aplikacji

Konfigurowanie zarządzania uruchamianiem aplikacji na urządzeniach klienckich

Wyświetlanie wyników analizy statycznej reguł uruchamiania zastosowanych na plikach wykonywalnych

Przeglądanie rejestru aplikacji

Zmienianie czasu uruchomienia inwentaryzacji oprogramowania

Informacje o zarządzaniu kluczem licencyjnym dla aplikacji innych firm

Tworzenie grup licencjonowanych aplikacji

Zarządzanie kluczami licencyjnymi dla grup licencjonowanych aplikacji

Inwentaryzacja plików wykonywalnych

Przeglądanie informacji o plikach wykonywalnych

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.