Inwentaryzacja sprzętu

19 marca 2024

ID 63679

Lista sprzętu (RepozytoriaSprzęt), której używasz do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, jest uzupełniana na dwa sposoby: automatycznie i ręcznie. Po każdym przeszukaniu sieci, wszystkie wykryte komputery zostają dodane do listy automatycznie; jednakże możesz także ręcznie dodać komputery, jeśli nie chcesz przeszukać sieci. Możesz ręcznie dodać inne urządzenia do listy, na przykład, routery, drukarki lub sprzęt komputerowy.

We właściwościach urządzenia możesz wyświetlić i zmodyfikować szczegółowe informacje o tym urządzeniu.

Lista sprzętu może zawierać następujące typy urządzeń:

  • Komputery
  • Urządzenia mobilne
  • Urządzenia sieciowe
  • Urządzenia wirtualne
  • Składniki OEM
  • Peryferia komputerowe
  • Podłączone urządzenia
  • Telefony VoIP
  • Repozytoria sieciowe

Administrator może przypisać atrybut Sprzęt firmowy do wykrytych urządzeń. Ten atrybut jest przypisywany ręcznie we właściwościach urządzenia, administrator może również określić kryteria automatycznego przypisywania dla tego atrybutu. W takim przypadku atrybut Sprzęt firmowy jest przypisywany zgodnie z typem urządzenia.

Kaspersky Security Center pozwala na wyrejestrowywanie sprzętu. W tym celu wybierz opcję Urządzenie wyrejestrowane we właściwościach urządzenia. Takie urządzenie nie jest wyświetlane na liście sprzętu.

Administrator może zarządzać listą programowalnych sterowników logicznych (PLC) w folderze Sprzęt. Szczegółowe informacje na temat zarządzania listą PLC można znaleźć w podręczniku użytkownika dla Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes.

W tej sekcji

Dodawanie informacji o nowych urządzeniach

Konfigurowanie kryteriów wykorzystywanych do określania urządzeń firmowych

Konfiguracja pól niestandardowych

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.