Dodawanie informacji o nowych urządzeniach

19 marca 2024

ID 63680

W celu dodania informacji o nowych urządzeniach w sieci:

 1. W folderze Repozytoria drzewa konsoli wybierz podfolder Sprzęt.
 2. W obszarze roboczym folderu Sprzęt kliknij przycisk Dodaj urządzenie, aby otworzyć okno Nowe urządzenie.

  Zostanie otwarte okno Nowe urządzenie.

 3. W oknie Nowe urządzenie, na liście rozwijalnej Typ wybierz typ urządzenia, które chcesz dodać.
 4. Kliknij OK.

  Okno właściwości urządzenia zostanie otwarte na sekcji Ogólne.

 5. W sekcji Ogólne wypełnij pola wejściowe danymi urządzenia. Sekcja Ogólne wyświetla następujące ustawienia:
  • Urządzenie firmowe. Zaznacz to pole, jeśli chcesz przypisać atrybut Firmowy do urządzenia. Przy użyciu tego atrybutu można wyszukiwać urządzenia w folderze Sprzęt.
  • Urządzenie wyrejestrowane. Zaznacz pole, jeśli nie chcesz, aby urządzenie było wyświetlane na liście urządzeń w folderze Sprzęt.
 6. Kliknij Zastosuj.

Nowe urządzenie będzie wyświetlane w obszarze roboczym foldera Sprzęt.

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Inwentaryzacja sprzętu

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.