Konfigurowanie kryteriów wykorzystywanych do określania urządzeń firmowych

19 marca 2024

ID 63681

W celu skonfigurowania kryteriów wykrywania dla urządzeń firmowych:

 1. W folderze Repozytoria drzewa konsoli wybierz podfolder Sprzęt.
 2. W obszarze roboczym folderu Sprzęt kliknij przycisk Akcje dodatkowe i z listy rozwijalnej wybierz Ustaw regułę dla urządzeń firmowych.

  Zostanie otwarte okno właściwości sprzętu.

 3. W oknie właściwości sprzętu, w sekcji Urządzenia firmowe wybierz metodę przydzielania atrybutu Firmowy do urządzenia:
  • Ustaw dla urządzenia atrybut urządzenie firmowe ręcznie. Atrybut Sprzęt firmowy jest przypisywany do urządzenia ręcznie w oknie właściwości urządzenia, w sekcji Ogólne.
  • Ustaw dla urządzenia atrybut urządzenie firmowego automatycznie. W sekcji ustawień Według typu urządzenia określ typy urządzeń, dla których aplikacja będzie automatycznie przydzielać atrybut Firmowy.

   Ta opcja dotyczy tylko urządzeń, które zostały dodane przez przeszukiwanie sieci. W przypadku urządzeń dodanych ręcznie ustaw atrybut Firmowy ręcznie.

 4. Kliknij OK.

Skonfigurowano kryteria wykrywania dla urządzeń firmowych.

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Inwentaryzacja sprzętu

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.