Instalowanie serwera urządzeń mobilnych dla Exchange ActiveSync

19 marca 2024

ID 64431

Na urządzeniu klienckim z zainstalowanym serwerem Microsoft Exchange należy zainstalować serwer urządzeń mobilnych Exchange. Zalecane jest zainstalowanie serwera urządzeń mobilnych Exchange na serwerze Microsoft Exchange z przypisaną rolą dostępu klienta. Jeśli w tej samej domenie kilka serwerów Microsoft Exchange z przypisaną rolą Dostęp klienta tworzy macierz Dostęp klienta, zalecane jest zainstalowanie w trybie klastra serwera urządzeń mobilnych Exchange na każdym serwerze Microsoft Exchange w tej macierzy.

W celu zainstalowania serwera urządzeń mobilnych Exchange na urządzeniu lokalnym:

 1. Uruchom plik wykonywalny setup.exe.

  Zostanie otwarte okno z pytaniem o wybranie aplikacji firmy Kaspersky do zainstalowania.

 2. W oknie wyboru aplikacji kliknij odnośnik Zainstaluj Serwer urządzeń mobilnych Exchange, aby uruchomić kreator instalacji serwera urządzeń mobilnych Exchange.
 3. W oknie Ustawienia instalacji wybierz typ instalacji Serwer urządzeń mobilnych Exchange:
  • Aby zainstalować serwer urządzeń mobilnych Exchange z ustawieniami domyślnymi, wybierz Instalacja standardowa i kliknij przycisk Dalej.
  • Aby ręcznie zdefiniować ustawienia instalacji serwera urządzeń mobilnych Exchange, wybierz Instalacja niestandardowa i kliknij Dalej. Następnie wykonaj poniższe czynności:
   1. W oknie Folder docelowy wybierz folder docelowy. Domyślny folder to <Dysk>:\Program Files\Kaspersky Lab\Mobile Device Management for Exchange. Jeżeli taki folder nie istnieje, zostanie utworzony automatycznie w trakcie instalacji. Można zmienić folder docelowy przy użyciu przycisku Przeglądaj.
   2. W oknie Tryb instalacji wybierz typ instalacji serwera urządzeń mobilnych Exchange: tryb normalny lub tryb klastra.
   3. W oknie Wybierz konto wybierz konto, które będzie używane do zarządzania urządzeniami mobilnymi:
    • Utwórz konto oraz grupę ról automatycznie. Konto zostanie utworzone automatycznie.
    • Określ konto. Konto powinno zostać wybrane ręcznie. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać konto użytkownika i określić hasło. Wybrany użytkownik powinien należeć do grupy posiadającej uprawnienia zarządzania urządzeniami mobilnymi przy użyciu ActiveSync.
   4. W oknie Ustawienia IIS zezwól na lub zablokuj automatyczną konfigurację właściwości serwera sieciowego Internetowych usług informacyjnych (IIS).

    Jeśli zablokowałeś automatyczną konfigurację właściwości Internetowych usług informacyjnych (IIS), ręcznie włącz mechanizm „Uwierzytelniania systemu Windows” w ustawieniach IIS dla Microsoft PowerShell Virtual Directory. Jeśli mechanizm „Uwierzytelniania systemu Windows” jest wyłączony, serwer urządzeń mobilnych Exchange nie będzie działał poprawnie. Więcej informacji o konfiguracji IIS można znaleźć w dokumentacji do IIS.

   5. Kliknij Dalej.
 4. W otwartym oknie sprawdź właściwości instalacji serwera urządzeń mobilnych Exchange, a następnie kliknij Zainstaluj.

Po zakończeniu działania kreatora, serwer urządzeń mobilnych Exchange zostanie zainstalowany na lokalnym urządzeniu. Serwer urządzeń mobilnych Exchange będzie wyświetlany w folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.