Instalowanie certyfikatu APNs na serwerze iOS MDM

15 lutego 2024

ID 64666

Po otrzymaniu certyfikatu APNs, powinieneś zainstalować go na serwerze iOS MDM.

W celu zainstalowania certyfikatu APNs na serwerze iOS MDM:

  1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Serwery urządzeń mobilnych
  2. W obszarze roboczym folderu Serwery urządzeń mobilnych wybierz serwer iOS MDM.
  3. Z menu kontekstowego serwera iOS MDM wybierz Właściwości.

    Zostanie otwarte okno właściwości serwera iOS MDM.

  4. W oknie właściwości serwera iOS MDM wybierz sekcję Certyfikaty.
  5. W sekcji Certyfikaty, w grupie ustawień Certyfikat usługi Apple Push Notification kliknij przycisk Zainstaluj.
  6. Wybierz plik PFX, który zawiera certyfikat APN.
  7. Wprowadź hasło klucza prywatnego, które zostało określone podczas eksportowania certyfikatu APNs.

Certyfikat APNs zostanie zainstalowany na serwerze iOS MDM. Szczegóły dotyczące certyfikatu będą wyświetlane w oknie właściwości serwera iOS MDM, w sekcji Certyfikaty.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.