Instalowanie serwera iOS MDM

19 marca 2024

ID 64668

W celu zainstalowania serwera iOS MDM na urządzeniu lokalnym:

 1. Uruchom plik wykonywalny setup.exe.

  Zostanie otwarte okno z pytaniem o wybranie aplikacji firmy Kaspersky do zainstalowania.

  W oknie wyboru aplikacji kliknij odnośnik Zainstaluj serwer iOS MDM, aby uruchomić kreator instalacji serwera iOS MDM.

 2. Wybierz folder docelowy.

  Domyślny folder docelowy to <Dysk>:\Program Files\Kaspersky Lab\Mobile Device Management for iOS. Jeżeli taki folder nie istnieje, zostanie utworzony automatycznie w trakcie instalacji. Można zmienić folder docelowy przy użyciu przycisku Przeglądaj.

 3. W oknie Określ ustawienia połączenia z serwerem iOS MDM, w polu Port zewnętrzny do połączenia z usługą iOS MDM określ port zewnętrzny do łączenia urządzeń mobilnych z usługą iOS MDM.

  Port zewnętrzny 5223 jest używany przez urządzenia mobilne do komunikacji z serwerem APN. Upewnij się, że port 5223 jest otwarty w zaporze sieciowej do łączenia z zakresem adresów 17.0.0.0/8.

  Domyślnie port 443 jest używany do łączenia z serwerem iOS MDM. Jeśli port 443 jest już używany przez inną usługę lub aplikację, można go zastąpić, na przykład portem 9443.

  Serwer iOS MDM używa portu zewnętrznego 2197 do wysyłania powiadomień na serwer APN.

  Serwery APN działają w trybie równoważenia obciążenia. Urządzenia mobilne nie zawsze łączą się z tymi samymi adresami IP do pobierania powiadomień. Zakres adresów 17.0.0.0/8 jest zarezerwowany dla Apple. Dlatego też zalecane jest określenie w ustawieniach Zapory sieciowej tego całego zakresu jako dozwolonego.

 4. Jeśli chcesz ręcznie skonfigurować interakcję portów dla komponentów aplikacji, wybierz opcję Określ porty lokalne ręcznie, a następnie określ wartości następujących ustawień:
  • Port do połączenia z Agentem sieciowym. W tym polu określ port dla połączenia usługi iOS MDM z Agentem sieciowym. Domyślny numer portu to 9799.
  • Port lokalny do połączenia z usługą iOS MDM. W tym polu określ lokalny port dla połączenia Agenta sieciowego z usługą iOS MDM. Domyślny numer portu to 9899.

  Zalecane jest użycie wartości domyślnych.

 5. W oknie Adres zewnętrzny Serwera urządzeń mobilnych, w polu Adres internetowy do zdalnego połączenia z Serwerem urządzeń mobilnych określ adres urządzenia klienckiego, na którym zostanie zainstalowany serwer iOS MDM.

  Ten adres będzie używany do łączenia zarządzanych urządzeń mobilnych z usługą iOS MDM. To urządzenie klienckie powinno być dostępne dla podłączenia urządzeń iOS MDM.

  Możesz określić adres urządzenia klienckiego w jednym z poniższych formatów:

  • FQDN urządzenia (np. mdm.example.com)
  • Nazwa NetBIOS urządzenia

  W pasku adresu nie musisz dodawać numeru portu i schematu URL, ponieważ te wartości zostaną dodane automatycznie.

Po zakończeniu działania kreatora, serwer iOS MDM zostanie zainstalowany na urządzeniu lokalnym. Serwer iOS MDM będzie wyświetlany w folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.