Zarządzanie urządzeniami mobilnymi Exchange ActiveSync

15 lutego 2024

ID 64779

Ta sekcja opisuje zaawansowane funkcje zarządzania urządzeniami EAS poprzez Kaspersky Security Center.

Oprócz zarządzania urządzeniami EAS przy użyciu poleceń, administrator może używać następujących opcji:

 • Utwórz profile zarządzania dla urządzeń EAS i przypisz je do skrzynek pocztowych użytkowników. Profil zarządzania urządzeniem EAS to profil Exchange ActiveSync, który jest używany na serwerze Microsoft Exchange do zarządzania urządzeniami EAS. W profilu zarządzania urządzeniem EAS możesz skonfigurować następujące grupy ustawień:
  • Ustawienia zarządzania hasłem użytkownika
  • Ustawienia synchronizacji poczty
  • Ograniczenia korzystania z funkcji urządzenia mobilnego
  • Ograniczenia korzystania z aplikacji mobilnych na urządzeniu mobilnym

  W zależności od modelu urządzenia mobilnego, ustawienia profilu zarządzającego mogą być stosowane częściowo. Stan zastosowanego profilu Exchange ActiveSync można zobaczyć we właściwościach urządzenia mobilnego.

 • Wyświetl informacje dotyczące ustawień zarządzania urządzeniem EAS. Na przykład, we właściwościach urządzenia mobilnego administrator może sprawdzić godzinę ostatniej synchronizacji z serwerem Microsoft Exchange, numer ID urządzenia EAS, nazwę profilu Exchange ActiveSync oraz jego bieżący stan na urządzeniu mobilnym.
 • Odłącz urządzenia EAS od funkcji zarządzania, jeśli nie są używane.
 • Zdefiniuj ustawienia przeszukiwania Active Directory przez serwer urządzeń mobilnych Exchange, co umożliwia aktualizację informacji o urządzeniach mobilnych i skrzynkach pocztowych użytkowników.

W tej sekcji

Dodawanie profilu zarządzającego

Usuwanie profilu zarządzającego

Zarządzanie profilami Exchange ActiveSync

Konfigurowanie obszaru skanowania

Praca z urządzeniami EAS

Przeglądanie informacji o urządzeniu EAS

Odłączanie urządzenia EAS od funkcji zarządzania

Uprawnienia użytkownika do zarządzania urządzeniami mobilnymi Exchange ActiveSync

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.