Dodawanie sterowników do pakietu instalacyjnego z obrazem systemu operacyjnego

19 marca 2024

ID 66296

W celu dodania sterowników do pakietu instalacyjnego z obrazem systemu operacyjnego:

 1. W folderze Zdalna instalacja drzewa konsoli wybierz podfolder Pakiety instalacyjne.
 2. Z menu kontekstowego pakietu instalacyjnego z obrazem systemu operacyjnego wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości pakietu instalacyjnego.

 3. W oknie właściwości pakietu instalacyjnego wybierz sekcję Dodatkowe sterowniki.
 4. Kliknij przycisk Dodaj w sekcji Dodatkowe sterowniki.

  Zostanie otwarte okno Wybierz sterownik.

 5. W oknie Wybierz sterownik wybierz sterowniki, które chcesz dodać do pakietu instalacyjnego z obrazem systemu operacyjnego.

  Nowe sterowniki można dodać do repozytorium Serwera administracyjnego, klikając przycisk Dodaj dostępny w oknie Wybierz sterownik.

 6. Kliknij OK.

Dodane sterowniki są wyświetlane w sekcji Dodatkowe sterowniki okna właściwości pakietu instalacyjnego z obrazem systemu operacyjnego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.