Konfigurowanie narzędzia sysprep.exe

19 marca 2024

ID 66318

Narzędzie sysrep.exe jest przeznaczone do przygotowania urządzenia do utworzenia obrazu systemu operacyjnego.

W celu skonfigurowania narzędzia sysprep.exe:

 1. W folderze Zdalna instalacja drzewa konsoli wybierz podfolder Pakiety instalacyjne.
 2. Z menu kontekstowego pakietu instalacyjnego z obrazem systemu operacyjnego wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości pakietu instalacyjnego.

 3. W oknie właściwości pakietu instalacyjnego wybierz sekcję Ustawienia sysprep.exe.
 4. W sekcji Ustawienia sysprep.exe określ plik konfiguracyjny, który zostanie użyty podczas instalacji systemu operacyjnego na urządzeniu klienckim:
  • Użyj domyślnego pliku konfiguracyjnego. Wybierz tę opcję, aby użyć pliku odpowiedzi, domyślnie wygenerowanego podczas przechwytywania obrazu systemu operacyjnego.
  • Określ niestandardowe wartości głównych ustawień. Wybierz tę opcję, aby określić wartości dla ustawień poprzez interfejs.
  • Określ plik konfiguracyjny. Wybierz tę opcję, aby użyć niestandardowego pliku odpowiedzi.
 5. W celu zastosowania wprowadzonych zmian należy kliknąć przycisk Zastosuj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.