Odłączanie urządzenia EAS od funkcji zarządzania

19 marca 2024

ID 67818

W celu odłączenia urządzenia EAS od funkcji zarządzania przez serwer urządzeń mobilnych Exchange:

  1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Urządzenia mobilne.

    Obszar roboczy folderu wyświetla listę zarządzanych urządzeń mobilnych.

  2. W obszarze roboczym przefiltruj urządzenia EAS, klikając odnośnik Exchange ActiveSync (EAS).
  3. Wybierz urządzenie mobilne, które chcesz odłączyć od funkcji zarządzania przez serwer urządzeń mobilnych Exchange.
  4. Z menu kontekstowego urządzenia mobilnego wybierz Usuń.

Urządzenie EAS zostanie oznaczone jako przeznaczone do usunięcia przy użyciu ikony z czerwonym krzyżykiem. Urządzenie mobilne zostanie usunięte z listy zarządzanych urządzeń po jego usunięciu z bazy danych serwera Exchange ActiveSync. W tym celu administrator musi usunąć konto użytkownika z serwera Microsoft Exchange.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.