Instalowanie Serwera administracyjnego w trybie cichym

19 marca 2024

ID 73098

Serwer administracyjny może zostać zainstalowany w trybie cichym, czyli bez interaktywnego wprowadzania ustawień instalacji.

W celu zainstalowania Serwera administracyjnego na urządzeniu lokalnym w trybie cichym:

 1. Przeczytaj Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego. Użyj poniższego polecenia tylko wtedy, gdy rozumiesz i akceptujesz warunki Umowy licencyjnej.
 2. Przeczytaj Politykę prywatności. Użyj poniższego polecenia tylko wtedy, gdy rozumiesz i zgadzasz się, żeby Twoje dane były zarządzane i przesyłane (w tym do innych krajów) w sposób opisany w Polityce prywatności.
 3. Uruchom polecenie

  setup.exe /s /v"DONT_USE_ANSWER_FILE=1 EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 <setup_parameters>"

gdzie setup_parameters to lista parametrów i ich odpowiednich wartości oddzielonych spacjami (PARAM1=PARAM1VAL PARAM2=PARAM2VAL). Plik setup.exe zlokalizowany jest w folderze Server (Serwer), który jest częścią pakietu dystrybucyjnego Kaspersky Security Center.

Nazwy i możliwe wartości parametrów, które mogą być wykorzystywane podczas instalacji Serwera administracyjnego w trybie cichym, wyszczególnione są w tabeli poniżej.

Parametry instalacji Serwera Administracyjnego w trybie cichym

 

Nazwa parametru

Opis parametru

Dostępne wartości

EULA

Akceptacja postanowień i warunków Umowy licencyjnej.

 • 1—W pełni przeczytałem, rozumiem i akceptuję warunki Umowy licencyjnej.
 • Inna wartość lub bez wartości—Nie akceptuję postanowień i warunków Umowy licencyjnej (instalacja nie zostanie wykonana).

PRIVACYPOLICY

Akceptacja postanowień i warunków Polityki prywatności.

 • 1 — Jestem świadomy(a) i wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przesyłanie moich danych (również do innych krajów) zgodnie z Polityką prywatności. Potwierdzam, że w pełni przeczytałem(am) i rozumiem Politykę prywatności.
 • Inna wartość lub bez wartości — Nie akceptuję postanowień i warunków Polityki prywatności (instalacja nie zostanie wykonana).

INSTALLATIONMODETYPE

Typ instalacji Serwera administracyjnego.

 • Standard — instalacja standardowa.
 • Custom — instalacja niestandardowa.

INSTALLDIR

Ścieżka do folderu instalacyjnego Serwera administracyjnego.

Wartość wiersza.

ADDLOCAL

Lista instalowanych komponentów Serwera administracyjnego (oddzielone przecinkami).

CSAdminKitServer, NAgent, CSAdminKitConsole, NSAC, MobileSupport, KSNProxy, SNMPAgent, GdiPlusRedist, Microsoft_VC90_CRT_x86, Microsoft_VC100_CRT_x86.

Minimalna lista komponentów wystarczających do poprawnego zainstalowania Serwera administracyjnego:

ADDLOCAL=CSAdminKitServer, CSAdminKitConsole, KSNProxy, Microsoft_VC90_CRT_x86, Microsoft_VC100_CRT_x86.

NETRANGETYPE

Rozmiar sieci (liczba urządzeń w sieci).

 • NRT_1_100 — od 1 do 100 urządzeń.
 • NRT_100_1000 — od 101 do 1000 urządzeń.
 • NRT_GREATER_1000 — więcej niż 1000 urządzeń.

SRV_ACCOUNT_TYPE

Tryb określania konta, z poziomu którego Serwer administracyjny zostanie uruchomiony jako usługa.

 • SrvAccountDefault — konto jest tworzone automatycznie.
 • SrvAccountUser — konto jest określane ręcznie. W tym przypadku należy określić wartości dla parametrów SERVERACCOUNTNAME i SERVERACCOUNTPWD.

SERVERACCOUNTNAME

Nazwa konta, z poziomu którego Serwer administracyjny zostanie uruchomiony jako usługa. Należy określić wartość dla parametru, jeśli istnieje SRV_ACCOUNT_TYPE=SrvAccountUser.

Wartość wiersza.

SERVERACCOUNTPWD

Hasło do konta, z poziomu którego Serwer administracyjny będzie uruchamiany jako usługa. Należy określić wartość dla ustawienia, jeśli istnieje SRV_ACCOUNT_TYPE=SrvAccountUser.

Wartość wiersza.

SERVERCER

Długość klucza certyfikatu Serwera administracyjnego (bity).

 • 1 — długość klucza certyfikatu Serwera administracyjnego wynosi 2048 bitów.
 • Bez wartości — długość klucza certyfikatu Serwera administracyjnego wynosi 1024 bity.

DBTYPE

Typ bazy danych, która będzie używana do przechowywania bazy danych Serwera administracyjnego.

Ten parametr jest obowiązkowy.

 • MySQL—używana będzie baza danych MySQL lub MariaDB. W tym przypadku należy określić wartości parametrów MYSQLSERVERNAME, MYSQLSERVERPORT, MYSQLDBNAME, MYSQLACCOUNTNAME, oraz MYSQLACCOUNTPWD.
 • MSSQL—używana będzie baza danych Microsoft SQL Server (SQL Express). W tym przypadku należy określić wartości dla parametrów MSSQLSERVERNAME, MSSQLDBNAME i MSSQLAUTHTYPE.
 • POSTGRES — zostanie użyta baza danych PostgreSQL lub Postgres Pro. W takim przypadku należy określić wartości parametrów POSTGRESSERVERNAME, POSTGRESSERVERPORT, POSTGRESDBNAME, POSTGRESACCOUNTNAME oraz POSTGRESACCOUNTPWD.

MYSQLSERVERNAME

Pełna nazwa serwera SQL. Należy określić wartość dla parametru, jeśli istnieje DBTYPE=MySQL.

Wartość wiersza.

MYSQLSERVERPORT

Numer portu do nawiązania połączenia z serwerem SQL. Należy określić wartość dla parametru, jeśli istnieje DBTYPE=MySQL.

Wartość numeryczna.

MYSQLDBNAME

Nazwa bazy danych, która zostanie utworzona w celu przechowywania danych Serwera administracyjnego. Należy określić wartość dla parametru, jeśli istnieje DBTYPE=MySQL.

Wartość wiersza.

MYSQLACCOUNTNAME

Nazwa konta do łączenia z bazą danych. Należy określić wartość dla parametru, jeśli istnieje DBTYPE=MySQL.

Wartość wiersza.

MYSQLACCOUNTPWD

Hasło do konta do łączenia z bazą danych. Należy określić wartość dla parametru, jeśli istnieje DBTYPE=MySQL.

Wartość wiersza.

MSSQLSERVERNAME

Pełna nazwa serwera SQL. Należy określić wartość dla parametru, jeśli istnieje DBTYPE=MSSQL.

Wartość wiersza.

MSSQLDBNAME

Nazwa bazy danych. Należy określić wartość dla parametru, jeśli istnieje DBTYPE=MSSQL.

Wartość wiersza.

MSSQLAUTHTYPE

Typ uwierzytelniania podczas nawiązywania połączenia z serwerem SQL. Należy określić wartość dla parametru, jeśli istnieje DBTYPE=MSSQL.

 • Windows—tryb uwierzytelniania Microsoft Windows.
 • SQLServer — tryb uwierzytelniania serwera SQL. W tym przypadku należy określić wartości dla parametrów MSSQLACCOUNTNAME i MSSQLACCOUNTPWD.

MSSQLACCOUNTNAME

Nazwa konta do nawiązania połączenia z serwerem SQL. Należy określić wartość dla parametru, jeśli istnieje MSSQLAUTHTYPE=SQLServer.

Wartość wiersza.

MSSQLACCOUNTPWD

Hasło do konta do nawiązania połączenia z serwerem SQL. Należy określić wartość dla parametru, jeśli istnieje MSSQLAUTHTYPE=SQLServer.

Wartość wiersza.

CREATE_SHARE_TYPE

Metoda określania folderu współdzielonego.

 • Create — tworzy nowy folder współdzielony. W tym przypadku należy określić wartości dla parametrów SHARELOCALPATH i SHAREFOLDERNAME.
 • ChooseExisting — wybiera istniejący folder. W tym przypadku należy określić wartość dla parametru EXISTSHAREFOLDERNAME.

SHARELOCALPATH

Pełna ścieżka dostępu do folderu lokalnego. Należy określić wartość dla parametru, jeśli istnieje

CREATE_SHARE_TYPE=Create

Wartość wiersza.

SHAREFOLDERNAME

Nazwa sieciowa folderu współdzielonego. Należy określić wartość dla parametru, jeśli istnieje CREATE_SHARE_TYPE=Create.

Wartość wiersza.

EXISTSHAREFOLDERNAME

Pełna ścieżka dostępu do istniejącego folderu współdzielonego.

Należy określić wartość dla parametru, jeśli istnieje CREATE_SHARE_TYPE=ChooseExisting.

Wartość wiersza.

SERVERPORT

Numer portu używanego do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym.

Wartość numeryczna.

SERVERSSLPORT

Numer portu dla szyfrowanego połączenia z Serwerem administracyjnym przy użyciu protokołu SSL.

Wartość numeryczna.

SERVERADDRESS

Adres Serwera administracyjnego.

Wartość wiersza.

MOBILESERVERADDRESS

Adres Serwera administracyjnego dla podłączenia urządzeń mobilnych.

Wartość wiersza.

 

Szczegółowy opis parametrów instalacji Serwera administracyjnego znajduje się w sekcji Instalacja niestandardowa.

Zobacz również:

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.