Instalowanie Agenta sieciowego w trybie cichym

19 marca 2024

ID 73101

Agent sieciowy może zostać zainstalowany w trybie cichym, czyli bez interaktywnego wprowadzania parametrów instalacji. W trybie cichej instalacji używany jest pakiet instalacyjny Windows (MSI) dla Agenta sieciowego. Plik MSI znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym Kaspersky Security Center, w folderze Packages\NetAgent\exec.

W celu zainstalowania Agenta sieciowego na urządzeniu lokalnym w trybie cichym:

  1. Przeczytaj Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego. Użyj poniższego polecenia tylko wtedy, gdy rozumiesz i akceptujesz warunki Umowy licencyjnej.
  2. Uruchom polecenie

    msiexec /i "Kaspersky Network Agent.msi" /qn <setup_parameters>

    gdzie setup_parameters to lista parametrów i ich odpowiednich wartości oddzielonych spacjami (PROP1=PROP1VAL PROP2=PROP2VAL).

    Na liście parametrów będziesz musiał uwzględnić EULA=1. W przeciwnym razie Agent sieciowy nie zostanie zainstalowany.

Jeśli używasz standardowych ustawień połączenia dla Kaspersky Security Center 11 i nowszych wersji oraz Agenta sieciowego na zdalnych urządzeniach, uruchom polecenie:

msiexec /i "Kaspersky Network Agent.msi" /qn /l*vx c:\windows\temp\nag_inst.log SERVERADDRESS=kscserver.mycompany.com EULA=1

/l*vx to przełącznik do zapisywania raportów. Dziennik jest tworzony podczas instalacji Agenta sieciowego i zapisywany w C:\windows\temp\nag_inst.log.

Oprócz nag_inst.log aplikacja tworzy plik $klssinstlib.log, który zawiera dziennik instalacji. Ten plik jest przechowywany w folderze %windir%\temp lub %temp%. Do celów rozwiązywania problemów użytkownik lub specjalista z pomocy technicznej Kaspersky może potrzebować obu plików dziennika - nag_inst.log i $klssinstlib.log.

Jeśli chcesz dodatkowo określić port połączenia z Serwerem administracyjnym, uruchom polecenie:

msiexec /i "Kaspersky Network Agent.msi" /qn /l*vx c:\windows\temp\nag_inst.log SERVERADDRESS=kscserver.mycompany.com EULA=1 SERVERPORT=14000

Parametr SERVERPORT odpowiada numerowi portu połączenia z Serwerem administracyjnym.

Nazwy i możliwe wartości parametrów, które mogą zostać użyte podczas instalacji Agenta sieciowego w trybie cichym znajdują się w sekcji Parametry instalacji Agenta sieciowego.

Zobacz również:

Parametry instalacji Agenta sieciowego

Parametry instalacji Serwera administracyjnego

Instalacja Agenta sieciowego w trybie cichym (bez pliku odpowiedzi)

Przeglądanie Polityki prywatności

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.