Lista zarządzanych urządzeń. Opis kolumn

19 marca 2024

ID 82113

Poniższa tabela wyświetla nazwy i odpowiednie opisy kolumn listy zarządzanych urządzeń.

Opisy kolumn listy zarządzanych urządzeń

Nazwa kolumny

Wartość

Nazwa

Nazwa NetBIOS urządzenia klienckiego. Opisy ikon nazw urządzeń są podane w dodatku.

Typ systemu operacyjnego

Typ systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu klienckim.

Domena Windows

Nazwa domeny Windows, w której znajduje się urządzenie klienckie.

Agent sieciowy jest zainstalowany

Wynik instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu klienckim (Tak, Nie, Nieznany).

Agent sieciowy jest uruchomiony

Wynik działania Agenta sieciowego (Tak, Nie, Nieznany).

Ochrona w czasie rzeczywistym

Aplikacja zabezpieczająca jest zainstalowana (Tak, Nie, Nieznany).

Ostatnie połączenie z Serwerem administracyjnym

Czas, jaki upłynął od momentu połączenia urządzenia klienckiego z Serwerem administracyjnym.

Ostatnia aktualizacja ochrony

Okres, który upłynął od ostatniej aktualizacji zarządzanych urządzeń.

Stan

Bieżący stan urządzenia klienckiego (OK, Krytyczny lub Ostrzeżenie).

Opis stanu

Przyczyna zmiany stanu urządzenia klienckiego na Krytyczny lub Ostrzeżenie.

Stan urządzenia zmienia się na Ostrzeżenie lub Krytyczny z następujących powodów:

 • Aplikacja zabezpieczająca nie jest zainstalowana.
 • Wykryto zbyt wiele wirusów.
 • Poziom ochrony w czasie rzeczywistym jest inny niż poziom zdefiniowany przez administratora.
 • Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania nie było wykonywane od dłuższego czasu
 • Bazy danych są nieaktualne.
 • Niepołączony od dłuższego czasu.
 • Wykryto aktywne zagrożenia.
 • Wymagane jest ponowne uruchomienie.
 • Zainstalowane są niekompatybilne aplikacje.
 • Wykryto luki w oprogramowaniu.
 • Wyszukiwanie aktualizacji Windows Update nie było przeprowadzane od dłuższego czasu.
 • Nieprawidłowy stan szyfrowania.
 • Ustawienia urządzenia mobilnego nie są zgodne z zasadą.
 • Wykryto nieprzetworzone incydenty.
 • Stan urządzenia zdefiniowany przez aplikację.
 • Brakuje miejsca na dysku urządzenia.
 • Licencja wkrótce utraci ważność.

  Stan urządzenia zmienia się tylko na Krytyczny z następujących powodów:

 • Licencja utraciła ważność.
 • Zarządzanie urządzeniem nie jest możliwe.
 • Ochrona jest wyłączona.
 • Aplikacja zabezpieczająca nie jest uruchomiona.

Zarządzane aplikacje Kaspersky na urządzeniach klienckich mogą dodawać opisy stanów do listy. Kaspersky Security Center może pobrać opis stanu urządzenia klienckiego od zarządzanych aplikacji Kaspersky, zainstalowanych na tym urządzeniu. Jeśli stan, który został przypisany do urządzenia przez zarządzaną aplikację, różni się od stanu przypisanego przez Kaspersky Security Center, Konsola administracyjna wyświetla stan, który jest najbardziej krytyczny dla bezpieczeństwa urządzenia. Na przykład, jeśli zarządzana aplikacja przypisała do urządzenia stan Krytyczny, a Kaspersky Security Center przypisał do niego stan Ostrzeżenie, Konsola administracyjna wyświetli dla tego urządzenia stan Krytyczny oraz odpowiedni opis dostarczony przez zarządzaną aplikację.

Ostatnia aktualizacja informacji

Czas, jaki upłynął od momentu ostatniej pomyślnej synchronizacji urządzenia klienckiego z Serwerem administracyjnym (czyli od ostatniego skanowania sieci).

Nazwa DNS

Nazwa domeny DNS urządzenia klienckiego.

Domena DNS

Główny sufiks DNS.

Adres IP

Adres IP urządzenia klienckiego. Zalecane jest użycie adresu IPv4.

Ostatnio dostępny

Okres, przez jaki urządzenie klienckie było widoczne w sieci.

Ostatnie pełne skanowanie

Data i godzina ostatniego skanowania urządzenia klienckiego, które zostało wykonane przez aplikację antywirusową na żądanie użytkownika.

Łączna liczba wykrytych zagrożeń

Liczba wykrytych zagrożeń.

Stan ochrony w czasie rzeczywistym

Stan ochrony w czasie rzeczywistym (Uruchamianie, Uruchomiona, Uruchomiona (maksymalna ochrona), Uruchomiona (wysoka wydajność), Uruchomiona (ustawienia zalecane), Uruchomiona (ustawienia niestandardowe), Zatrzymana, Wstrzymana, Niepowodzenie).

Adres IP połączenia

Adres IP używany do łączenia z Serwerem administracyjnym Kaspersky Security Center.

Wersja Agenta sieciowego

Wersja Agenta sieciowego.

Wersja aplikacji

Wersja aplikacji zabezpieczającej zainstalowanej na urządzeniu klienckim.

Ostatnia aktualizacja antywirusowych baz danych

Wersja antywirusowych baz danych.

Ostatnie uruchomienie systemu

Data i godzina, kiedy urządzenie klienckie było ostatnio włączane.

Wymagane jest ponowne uruchomienie

Wymagane jest ponowne uruchomienie urządzenia.

Punkt dystrybucji

Nazwa urządzenia, które pełni rolę punktu dystrybucji dla tego urządzenia klienckiego.

Opis

Opis urządzenia klienckiego otrzymany po przeskanowaniu sieci.

Stan szyfrowania

Stan szyfrowania danych urządzenia klienckiego.

Stan WUA

Stan agenta usługi Windows Update na urządzeniu klienckim.

Tak odnosi się do urządzeń klienckich, które pobrały aktualizacje poprzez usługę Windows Update z Serwera administracyjnego.

Nie odnosi się do urządzeń klienckich, które pobrały aktualizacje poprzez usługę Windows Update z innych źródeł.

Typ systemu operacyjnego (bity)

Ilość bitów systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu klienckim.

Stan ochrony antyspamowej

Stan ochrony przed spamem (Uruchomiona, Uruchamianie, Zatrzymana, Wstrzymana, Niepowodzenie, Brak danych z urządzenia)

Stan ochrony przed wyciekiem danych

Stan ochrony przed wyciekiem danych (Uruchomiona, Uruchamianie, Zatrzymana, Wstrzymana, Niepowodzenie, Brak danych z urządzenia)

Stan ochrony serwerów współpracy

Stan filtrowania zawartości (Uruchomiona, Uruchamianie, Zatrzymana, Wstrzymana, Niepowodzenie, Brak danych z urządzenia)

Stan ochrony antywirusowej serwerów pocztowych

Stan ochrony antywirusowej serwera pocztowego (Uruchomiona, Uruchamianie, Zatrzymana, Wstrzymana, Niepowodzenie, Brak danych z urządzenia)

Stan czujnika Endpoint Sensor

Stan komponentu Endpoint Sensor (Uruchomiona, Uruchamianie, Zatrzymana, Wstrzymana, Niepowodzenie, Brak danych z urządzenia)

Utworzono

 

Godzina utworzenia ikony <Nazwa urządzenia>. Ten atrybut jest używany do porównywania różnych zdarzeń.

 

Nazwa wirtualnego lub podrzędnego Serwera administracyjnego

 

Nazwa wirtualnego lub podrzędnego Serwera administracyjnego Ta kolumna jest dostępna tylko na listach, które zawierają urządzenia z różnych Serwerów administracyjnych.

Grupa nadrzędna

 

 

Nazwa grupy administracyjnej, w której znajduje się ikona <Nazwa urządzenia>. Ta kolumna jest dostępna tylko na listach, które zawierają urządzenia z różnych Serwerów administracyjnych.

Zarządzane przez inny Serwer administracyjny

 

Parametr może przyjąć jedną z tych wartości:

 • True, jeśli podczas zdalnej instalacji aplikacji zabezpieczających na urządzeniu okaże się, że urządzenie jest zarządzane przez inny Serwer administracyjny.
 • False - w innym przypadku.

Kompilacja systemu operacyjnego

 

 

Numer kompilacji systemu operacyjnego. Możesz określić, czy wybrany system operacyjny musi mieć równy, wcześniejszy lub późniejszy numer kompilacji. Możesz także skonfigurować wyszukiwanie wszystkich numerów kompilacji, za wyjątkiem określonego.

 

ID wersji systemu operacyjnego

 

Identyfikator wydania systemu operacyjnego. Możesz określić, czy wybrany system operacyjny musi mieć równy, wcześniejszy lub późniejszy identyfikator wydania. Możesz także skonfigurować wyszukiwanie wszystkich numerów identyfikatorów wydania, za wyjątkiem określonego.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.