Usuwanie klucza licencyjnego z Serwera administracyjnego

19 marca 2024

ID 88413

W celu usunięcia klucza licencyjnego z Serwera administracyjnego:

  1. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
  2. W oknie właściwości Serwera administracyjnego wybierz sekcję Klucze licencyjne.
  3. Usuń klucz licencyjny, klikając przycisk Usuń.

Klucz licencyjny zostanie usunięty.

Jeśli dodano zapasowy klucz licencyjny, zapasowy klucz licencyjny automatycznie staje się aktywnym kluczem licencyjnym po wcześniejszym usunięciu aktywnego klucza licencyjnego.

Po usunięciu aktywnego klucza licencyjnego Serwera administracyjnego, staną się dostępne funkcje Zarządzanie lukami i poprawkami i Zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Możesz ponownie dodać usunięty klucz licencyjny lub dodać nowy klucz licencyjny.

Zobacz również

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Wyświetlanie informacji o używanych kluczach licencyjnych

Dodawanie klucza licencyjnego do repozytorium Serwera administracyjnego

Dodawanie klucza licencyjnego z Serwera administracyjnego

Rozsyłanie klucza licencyjnego na urządzenia klienckie

Automatyczne rozsyłanie kluczy licencyjnych

Tworzenie i przeglądanie raportu użycia klucza licencyjnego

Przeglądanie informacji o kluczach licencyjnych aplikacji

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 14.2

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.