Modyfikowanie profilu zasad

19 marca 2024

ID 89260

Modyfikowanie ustawień profilu zasad

Możliwość modyfikowania profilu zasad jest dostępna tylko dla profili Kaspersky Endpoint Security for Windows.

W celu zmodyfikowania profilu zasad:

 1. W drzewie konsoli wybierz grupę administracyjną, dla której powinien zostać zmodyfikowany profil zasad.
 2. W obszarze roboczym grupy wybierz zakładkę Zasady.
 3. Wybierz profil i przejdź do okna właściwości profilu, korzystając z menu kontekstowego.
 4. We właściwościach profilu otwórz sekcję Profile zasad.

  Ta sekcja zawiera listę profili, które zostały utworzone dla zasad. Profile są wyświetlane na liście zgodnie z ich priorytetami.

 5. Wybierz profil zasad i kliknij przycisk Właściwości.
 6. Skonfiguruj profil w oknie właściwości:
  • Jeśli jest to konieczne, w sekcji Ogólne zmień nazwę profilu i włącz lub wyłącz profil, korzystając z pola Włącz profil.
  • W sekcji Reguły aktywacji zmodyfikuj reguły aktywacji profilu.
  • Zmodyfikuj ustawienia profilu w odpowiednich sekcjach.
 7. Kliknij OK.

Zmodyfikowane ustawienia zostaną zastosowane po zsynchronizowaniu urządzenia z Serwerem administracyjnym (jeśli profil zasad jest aktywny) lub po wyzwoleniu reguły aktywacji (jeśli profil zasad jest nieaktywny).

Zmiana priorytetu profilu zasad

Priorytety profili zasad definiują kolejność aktywacji profili na urządzeniu klienckim. Priorytety są używane, jeśli dla różnych profili zasad ustawiono identyczne reguły aktywacji.

Na przykład utworzono dwa profile zasad: Profil 1 i Profil 2, które różnią się wartościami jednego ustawienia (Wartość 1 i Wartość 2). Priorytet Profilu 1 jest wyższy niż priorytet Profilu 2. Co więcej, istnieją także profile, których priorytety są niższe niż Profilu 2. Reguły aktywacji dla tych profili są identyczne.

Jeśli zostanie wyzwolona reguła aktywacji, Profil 1 zostanie aktywowany. Ustawienie na urządzeniu przyjmie Wartość 1. Jeśli usuniesz Profil 1, wówczas Profil 2 będzie miał najwyższy priorytet, a ustawienie przyjmie Wartość 2.

Na liście profili zasad profile są wyświetlane zgodnie z ich priorytetami. Profil o najwyższym priorytecie znajduje się na liście na pierwszym miejscu. Priorytet profilu można zmienić za pomocą przycisku strzałki w górę i strzałki w dół .

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.