Usuwanie profilu zasad

19 marca 2024

ID 89262

W celu usunięcia profilu zasad:

  1. W drzewie konsoli należy wybrać grupę administracyjną, której profil zasad chcesz usunąć.
  2. W obszarze roboczym grupy administracyjnej wybierz zakładkę Zasady.
  3. Wybierz profil i przejdź do okna właściwości profilu, korzystając z menu kontekstowego.
  4. Otwórz sekcję Profile zasad we właściwościach profilu Kaspersky Endpoint Security.
  5. Wybierz profil zasad, który chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.

Profil zasad zostanie usunięty. Stan Aktywny zostanie przydzielony innemu profilowi zasad, którego reguły aktywacji zostaną wyzwolone na urządzeniu, lub profilowi.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.