Audyt działań na zdalnym urządzeniu klienckim

19 marca 2024

ID 89263

Aplikacja umożliwia przeprowadzenie audytu działań administratora na zdalnych urządzeniach klienckich działających pod kontrolą systemu Windows. W trakcie audytu aplikacja zapisuje na urządzeniu informacje o plikach, które zostały otwarte i/lub zmodyfikowane przez administratora. Audyt działań administratora jest dostępny, gdy są spełnione następujące warunki:

 • Licencja Zarządzanie lukami i poprawkami jest w użyciu.
 • Administrator posiada uprawnienie do włączania współdzielonego dostępu do pulpitu zdalnego urządzenia.

W celu włączenia audytu działań na zdalnym urządzeniu klienckim:

 1. W drzewie konsoli wybierz grupę administracyjną, dla której powinien zostać skonfigurowany audyt działań administratora.
 2. W obszarze roboczym grupy wybierz zakładkę Zasady.
 3. Wybierz profil Agenta sieciowego Kaspersky Security Center, a następnie z menu kontekstowego zasady wybierz Właściwości.
 4. W oknie ustawień zasady wybierz sekcję Udostępnianie pulpitu Windows.
 5. Zaznacz pole Włącz audyt.
 6. Na listach Maski plików, które będą monitorowane podczas odczytu i Maski plików, które będą monitorowane podczas modyfikacji dodaj maski plików, na których wykonywane działania mają być monitorowane przez aplikację podczas audytu.

  Domyślnie aplikacja monitoruje działania wykonywane na plikach z rozszerzeniami .txt, .rtf, .doc, .xls, .docx, .xlsx, .odt i .pdf.

 7. Aby zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć okno właściwości zasady, kliknij OK.

Audyt działań administratora na zdalnym urządzeniu użytkownika z włączonym dostępem do pulpitu został skonfigurowany.

Wpisy dotyczące działań administratora na zdalnym urządzeniu są zapisywane w:

 • Raporcie zdarzeń na zdalnym urządzeniu.
 • Pliku z rozszerzeniem syslog znajdującym się w folderze Agenta sieciowego na zdalnym urządzeniu (na przykład: C:\ProgramData\KasperskyLab\adminkit\1103\logs).
 • Bazie danych zdarzeń programu Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.