Zarządzanie kontami użytkowników

19 marca 2024

ID 89264

Ta sekcja dostarcza informacje o rolach i kontach użytkowników obsługiwanych przez aplikację. Sekcja zawiera także instrukcje dotyczące tworzenia kont i ról użytkowników Kaspersky Security Center.

Kaspersky Security Center umożliwia zarządzanie kontami użytkowników i grupami kont. Aplikacja obsługuje dwa typy kont:

  • Konta pracowników firmy. Serwer administracyjny pobiera dane kont tych użytkowników podczas przeszukiwania sieci firmowej.
  • Konta wewnętrznych użytkowników. Te konta są stosowane, gdy używane są wirtualne Serwery administracyjne. Konta użytkowników wewnętrznych są tworzone i używane tylko w obrębie Kaspersky Security Center.

W tej sekcji

Praca z kontami użytkowników

Dodawanie konta użytkownika wewnętrznego

Edytowanie konta użytkownika wewnętrznego

Zmienianie liczby dozwolonych prób wprowadzenia hasła

Konfigurowanie sprawdzania unikatowości nazwy użytkownika wewnętrznego

Dodawanie grupy bezpieczeństwa

Dodawanie użytkownika do grupy

Konfigurowanie praw dostępu do funkcji aplikacji. Kontrola dostępu oparta o rolę

Wskazywanie użytkownika jako właściciela urządzenia

Dostarczanie wiadomości użytkownikom

Przeglądanie listy urządzeń mobilnych użytkownika

Instalowanie certyfikatu dla użytkownika

Wyświetlanie listy certyfikatów wydanych dla użytkownika

Informacje o administratorze wirtualnego Serwera administracyjnego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.