Konfigurowanie praw dostępu do funkcji aplikacji. Kontrola dostępu oparta o rolę

19 marca 2024

ID 89266

Kaspersky Security Center oferuje możliwości dla dostępu opartego na roli do funkcji Kaspersky Security Center i zarządzanych aplikacji firmy Kaspersky.

Możesz skonfigurować uprawnienia dostępu do funkcji aplikacji dla użytkowników Kaspersky Security Center w jeden z następujących sposobów:

  • Konfigurując uprawnienia dla każdego użytkownika lub grupy użytkowników indywidualnie.
  • Tworząc standardowe role użytkownika z predefiniowanym zestawem uprawnień i przypisując te role do użytkowników w zależności od ich zakresu obowiązków.

Rola użytkownika (zwana również rolą) jest predefiniowanym zestawem uprawnień dostępu do funkcji Kaspersky Security Center lub zarządzanych aplikacji firmy Kaspersky. Rola może zostać przydzielona użytkownikowi lub grupie użytkowników.

Stosowanie ról użytkownika jest przeznaczone do uproszczenia i skrócenia rutynowych procedur konfigurowania uprawnień dostępu użytkowników do funkcji aplikacji. Uprawnienia dostępu w obrębie roli są konfigurowane zgodnie ze 'standardowymi' zadaniami i zakresem obowiązków użytkowników.

Rolom użytkownika można przypisać nazwy, które odpowiadają ich przeznaczeniu. Możesz utworzyć nieograniczoną liczbę ról.

Możesz użyć predefiniowanych ról użytkownika z już skonfigurowanym zestawem uprawnień lub utworzyć nowe role i samodzielnie skonfigurować wymagane uprawnienia.

W tej sekcji

Prawa dostępu do funkcji aplikacji

Informacje o rolach użytkowników

Dodawanie roli użytkownika

Przypisywanie roli do użytkownika lub grupy bezpieczeństwa

Przydzielanie uprawnień użytkownikom i grupom

Przydzielanie ról użytkownika do podrzędnych Serwerów administracyjnych

Zobacz również:

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 14.2

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.