Dodawanie roli użytkownika

19 marca 2024

ID 89268

W celu dodania roli użytkownika:

 1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
 2. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
 3. W oknie właściwości Serwera administracyjnego, na panelu Sekcje wybierz Role użytkownika i kliknij przycisk Dodaj.

  Sekcja Role użytkownika jest dostępna, jeśli włączona jest opcja Wyświetl sekcje ustawień zabezpieczeń.

 4. W oknie właściwości Nowa rola skonfiguruj rolę:
  • Na panelu Sekcje wybierz Ogólne i określ nazwę roli.

   Nazwa roli nie może zawierać więcej niż 100 znaków.

  • Wybierz sekcję Uprawnienia i skonfiguruj zestaw uprawnień, zaznaczając pola Zezwól i Odmów obok funkcji aplikacji.

  Jeśli pracujesz na głównym Serwerze administracyjnym, możesz włączyć opcję Przekaż listę ról do podrzędnych Serwerów administracyjnych.

 5. Kliknij OK.

Rola została dodana.

Role użytkownika utworzone dla Serwera administracyjnego są wyświetlane w oknie właściwości Serwera administracyjnego, w sekcji Role użytkownika. Możesz zmodyfikować i usunąć role użytkownika, a także przypisać role do grup bezpieczeństwa lub wybranych użytkowników.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.