Wysyłanie poleceń

19 marca 2024

ID 89282

W celu wysłania polecenia na urządzenie mobilne użytkownika:

 1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Urządzenia mobilne.

  Obszar roboczy folderu wyświetla listę zarządzanych urządzeń mobilnych.

 2. Wybierz urządzenie mobilne użytkownika, na które chcesz wysłać polecenie.
 3. Z menu kontekstowego urządzenia mobilnego wybierz Pokaż raport poleceń.
 4. W oknie Polecenia administracyjne urządzenia mobilnego przejdź do sekcji z nazwą polecenia, które chcesz wysłać na urządzenie mobilne, a następnie kliknij przycisk Wyślij polecenie.

  W zależności od wybranego polecenia, kliknięcie przycisku Wyślij polecenie może spowodować otwarcie okna zaawansowanych ustawień aplikacji. Na przykład, jeśli wyślesz polecenie usunięcia profilu informacyjnego z urządzenia mobilnego, aplikacja wyświetli pytanie o wybór profilu informacyjnego, który musi zostać usunięty z urządzenia mobilnego. Zdefiniuj zaawansowane ustawienia polecenia w tym oknie i potwierdź swój wybór. Polecenie zostanie wysłane na urządzenie mobilne.

  Kliknij przycisk Wyślij ponownie, aby ponownie wysłać polecenie na urządzenie mobilne użytkownika.

  Kliknij przycisk Usuń z kolejki, aby anulować wykonanie wysłanego polecenia, jeśli ostatnie polecenie nie zostało jeszcze wykonane.

  Sekcja Raport poleceń wyświetla polecenia, które zostały wysłane na urządzenie mobilne, z odpowiednimi stanami wykonania. Kliknij Odśwież, aby zaktualizować listę poleceń.

 5. Kliknij OK, aby zamknąć okno Polecenia administracyjne urządzenia mobilnego.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.