Przeglądanie stanów poleceń w raporcie poleceń

19 marca 2024

ID 89283

Aplikacja zapisuje do raportu poleceń informacje o wszystkich poleceniach, które zostały wysłane na urządzenia mobilne. Raport poleceń zawiera informacje o godzinie i dacie wysłania każdego polecenia na urządzenie mobilne, ich odpowiednich stanach i szczegółowych opisach wyników wykonania poleceń. Na przykład, gdy wykonanie polecenia zakończy się niepowodzeniem, raport będzie wyświetlał przyczynę błędu. Wpisy są przechowywane w raporcie poleceń najwyżej przez 30 dni.

Polecenia wysłane na urządzenia mobilne mogą posiadać następujące stany:

 • Uruchomione—polecenie zostało wysłane na urządzenie mobilne.
 • Zakończone—wykonanie polecenia zostało pomyślnie zakończone.
 • Zakończone błędem—wykonanie polecenia nie powiodło się.
 • Usuwanie— polecenie jest usuwane z kolejki poleceń wysyłanych na urządzenie mobilne.
 • Usunięte—polecenie zostało usunięte z kolejki poleceń wysyłanych na urządzenie mobilne.
 • Błąd usuwania—polecenie nie mogło zostać usunięte z kolejki poleceń wysyłanych na urządzenie mobilne.

Aplikacja przechowuje raport poleceń dla każdego urządzenia mobilnego.

W celu przejrzenia raportu poleceń wysłanych na urządzenie mobilne:

 1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Urządzenia mobilne.

  Obszar roboczy folderu wyświetla listę zarządzanych urządzeń mobilnych.

 2. Na liście urządzeń mobilnych wybierz to, dla którego chcesz przejrzeć raport poleceń.
 3. Z menu kontekstowego urządzenia mobilnego wybierz Pokaż raport poleceń.

  Zostanie otwarte okno Polecenia administracyjne urządzenia mobilnego. Sekcje okna Polecenia administracyjne urządzenia mobilnego odpowiadają poleceniom, które mogą być wysłane na urządzenie mobilne.

 4. Wybierz sekcje zawierające żądane polecenia i przejrzyj informacje dotyczące wysłania i wykonania poleceń w sekcji Raport poleceń.

W sekcji Raport poleceń możesz przejrzeć listę poleceń, które zostały wysłane na urządzenie mobilne, oraz szczegóły dotyczące tych poleceń. Filtr Pokaż polecenia umożliwia wyświetlanie na liście tylko poleceń z wybranym stanem.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.