Praca z certyfikatami urządzeń mobilnych

19 marca 2024

ID 89284

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące pracy z certyfikatami urządzeń mobilnych. Można tu także znaleźć instrukcje dotyczące instalacji certyfikatów na urządzeniach mobilnych użytkowników oraz konfiguracji reguł wydawania certyfikatów. W sekcji znajdują się również instrukcje dotyczące integracji aplikacji z infrastrukturą publicznych kluczy oraz konfiguracji obsługi Kerberosa (system autoryzacji).

W tej sekcji

Uruchamianie kreatora instalacji certyfikatu

Krok 1. Wybieranie typu certyfikatu

Krok 2. Wybieranie typu urządzenia

Krok 3. Wybieranie użytkownika

Krok 4. Wybieranie źródła certyfikatu

Krok 5. Przypisywanie znacznika do certyfikatu

Krok 6. Określanie ustawień publikowania certyfikatu

Krok 7. Wybieranie metody powiadamiania użytkownika

Krok 8. Generowanie certyfikatu

Konfigurowanie reguł wydawania certyfikatów

Integracja z infrastrukturą kluczy publicznych

Włączanie obsługi Kerberos Constrained Delegation

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.