Konfigurowanie reguł wydawania certyfikatów

19 marca 2024

ID 89286

Certyfikaty są używane do autoryzacji urządzenia na Serwerze administracyjnym. Wszystkie zarządzane urządzenia mobilne muszą posiadać certyfikaty. Możesz skonfigurować sposób publikowania certyfikatów.

W celu skonfigurowania reguł wydawania certyfikatu:

 1. W drzewie konsoli rozwiń folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi, z którego wybierz podfolder Certyfikaty.
 2. W obszarze roboczym folderu Certyfikaty kliknij przycisk Konfiguruj reguły wydawania certyfikatów, aby otworzyć okno Reguły wydawania certyfikatu.
 3. Przejdź do sekcji z nazwą typu certyfikatu:

  Wydawanie certyfikatów dla urządzeń mobilnych—aby skonfigurować wydawanie certyfikatów dla urządzeń mobilnych.

  Wydawanie certyfikatów pocztowych—aby skonfigurować wydawanie certyfikatów pocztowych.

  Wydawanie certyfikatów VPN—aby skonfigurować wydawanie certyfikatów VPN.

 4. W sekcji Ustawienia wydawania skonfiguruj wydawanie certyfikatów:
  • Określ czas życia certyfikatu w dniach.
  • Wybierz źródło certyfikatu (Serwer administracyjny lub Certyfikaty określone ręcznie).

   Serwer administracyjny jest wybrany jako domyślne źródło certyfikatów.

  • Określ szablon certyfikatu (Szablon domyślny, Inny szablon).

   Konfiguracja szablonów jest dostępna, jeśli sekcja Integracja z PKI zawiera włączoną integrację z infrastrukturą kluczy publicznych.

 5. W sekcji Ustawienia aktualizacji automatycznych skonfiguruj automatyczne aktualizacje certyfikatu:
  • W polu Odnów, gdy certyfikat wygaśnie za (dni) określ, ile dni przed wygaśnięciem certyfikat powinien zostać odnowiony.
  • Aby włączyć automatyczne aktualizacje certyfikatów, zaznacz pole Odnów certyfikat automatycznie, jeśli jest to możliwe.
 6. W sekcji Ochrona hasłem włącz i skonfiguruj użycie hasła podczas deszyfrowania certyfikatów.

  Ochrona hasłem jest dostępna tylko dla certyfikatów dla urządzeń mobilnych.

  1. Zaznacz pole Pytaj o hasło podczas instalowania certyfikatów.
  2. Użyj suwaka, aby zdefiniować maksymalną liczbę znaków w haśle do szyfrowania.
 7. Kliknij OK.

Zobacz również:

Uruchamianie kreatora instalacji certyfikatu

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.