Włączanie obsługi Kerberos Constrained Delegation

19 marca 2024

ID 89288

Aplikacja obsługuje użycie Kerberos Constrained Delegation.

W celu włączenia obsługi Kerberos Constrained Delegation:

  1. W drzewie konsoli otwórz folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
  2. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Serwery urządzeń mobilnych.
  3. W obszarze roboczym folderu Serwery urządzeń mobilnych wybierz serwer iOS MDM.
  4. Z menu kontekstowego serwera iOS MDM wybierz Właściwości.
  5. W oknie właściwości serwera iOS MDM wybierz sekcję Ustawienia.
  6. W sekcji Ustawienia zaznacz pole Zapewnij kompatybilność z Kerberos constrained delegation.
  7. Kliknij OK.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.