Usuwanie profilu zarządzającego

19 marca 2024

ID 89291

W celu usunięcia profilu zarządzającego urządzeniem EAS dla skrzynki pocztowej Microsoft Exchange:

 1. W drzewie konsoli otwórz folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
 2. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Serwery urządzeń mobilnych.
 3. W obszarze roboczym folderu Serwery urządzeń mobilnych wybierz serwer urządzeń mobilnych Exchange.
 4. Z menu kontekstowego serwera urządzeń mobilnych Exchange wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości serwera urządzeń mobilnych.

 5. W oknie właściwości serwera urządzeń mobilnych Exchange wybierz sekcję Skrzynki pocztowe.
 6. Wybierz skrzynkę pocztową i kliknij przycisk Zmień profile.

  Zostanie otwarte okno Profile zasad.

 7. W oknie Profile zasad wybierz profil, który chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń.

  Wybrany profil zostanie usunięty z listy profili zarządzających. Do urządzeń EAS zarządzanych przez usunięty profil zostanie zastosowany bieżący profil domyślny.

  Jeśli chcesz usunąć bieżący profil domyślny, przydziel wartość „profil domyślny” do innego profilu, a następnie usuń wspomniany profil.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.