Instalowanie profilu informacyjnego na urządzeniu

19 marca 2024

ID 89295

W celu zainstalowania profilu informacyjnego na urządzeniu mobilnym:

 1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Urządzenia mobilne.

  Obszar roboczy folderu wyświetla listę zarządzanych urządzeń mobilnych.

 2. W obszarze roboczym przefiltruj urządzenia iOS MDM według typu protokołu (iOS MDM).
 3. Wybierz urządzenie mobilne użytkownika, na którym chcesz zainstalować profil informacyjny.

  Możesz wybrać kilka urządzeń mobilnych do jednoczesnego zainstalowania profilu informacyjnego.

 4. Z menu kontekstowego urządzenia mobilnego wybierz Pokaż raport poleceń.
 5. W oknie Polecenia administracyjne urządzenia mobilnego przejdź do sekcji Instalowanie profilu informacyjnego i kliknij przycisk Wyślij polecenie.

  Polecenie możesz wysłać na urządzenie mobilne także poprzez wybranie z jego menu kontekstowego elementu Wszystkie polecenia, a następnie wybranie opcji Zainstaluj profil informacyjny.

  Zostanie otwarte okno Wybierz profile informacyjne wyświetlające listę profili informacyjnych. Wybierz z listy profil informacyjny, który chcesz zainstalować na urządzeniu mobilnym. Możesz wybrać kilka profili informacyjnych do jednoczesnego zainstalowania ich na urządzeniu mobilnym. Aby wybrać kilka profili informacyjnych, użyj klawisza Shift. Aby wybrać grupę profili informacyjnych, użyj klawisza Ctrl.

 6. Kliknij OK, aby wysłać polecenie na urządzenie mobilne.

  Po wykonaniu polecenia, wybrany profil informacyjnych zostanie zainstalowany na urządzeniu mobilnym użytkownika. Jeśli polecenie zostanie pomyślnie wykonane, bieżący stan polecenia w raporcie poleceń jest wyświetlony jako Zakończone.

  Kliknij przycisk Wyślij ponownie, aby ponownie wysłać polecenie na urządzenie mobilne użytkownika.

  Kliknij przycisk Usuń z kolejki, aby anulować wykonanie wysłanego polecenia, jeśli ostatnie polecenie nie zostało jeszcze wykonane.

  Sekcja Raport poleceń wyświetla polecenia, które zostały wysłane na urządzenie mobilne, z odpowiednimi stanami wykonania. Kliknij Odśwież, aby zaktualizować listę poleceń.

 7. Kliknij OK, aby zamknąć okno Polecenia administracyjne urządzenia mobilnego.

Zainstalowany profil możesz sprawdzić i usunąć, jeśli jest to konieczne.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.