Polecenia zarządzania urządzeniem mobilnym

19 marca 2024

ID 90314

Kaspersky Security Center obsługuje polecenia do zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Takie polecenia są używane do zdalnego zarządzania urządzeniami mobilnymi. Na przykład, gdy urządzenie mobilne zostanie zgubione, można usunąć z niego wszystkie dane firmowe, korzystając z odpowiedniego polecenia.

Możesz użyć poleceń dla następujących typów zarządzanych urządzeń mobilnych:

  • Urządzenia iOS MDM
  • Urządzenia Kaspersky Endpoint Security (KES)
  • Urządzenia EAS

Każde urządzenie obsługuje dedykowany zestaw poleceń.

Uwagi dotyczące pewnych poleceń

  • W przypadku wszystkich typów urządzeń, gdy polecenie Przywróć ustawienia fabryczne zostanie pomyślnie wykonane, wszystkie dane zostaną usunięte z urządzenia i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.
  • Po pomyślnym wykonaniu polecenia Wyczyść dane firmowe na urządzeniu iOS MDM, wszystkie zainstalowane profile konfiguracyjne, profile informacyjne, profil iOS MDM oraz aplikacje, dla których zaznaczono pole Usuń wraz z profilem iOS MDM, zostaną usunięte z urządzenia.
  • Jeśli polecenie Wyczyść dane firmowe zostanie pomyślnie wykonane na urządzeniu KES, wszystkie dane firmowe, wpisy z Kontaktów, historia wiadomości SMS, rejestr połączeń, kalendarz, ustawienia połączenia internetowego oraz konta użytkownika (za wyjątkiem konta Google) zostaną usunięte z urządzenia. W przypadku urządzeń KES zostaną usunięte także wszystkie dane z karty pamięci.
  • Przed wysłaniem polecenia Lokalizacja na urządzenie KES konieczne będzie potwierdzenie, że korzystasz z tego polecenia do autoryzowanego wyszukiwania zagubionego urządzenia, które należy do Twojej organizacji lub do jednego z pracowników. Urządzenie mobilne, które otrzymuje polecenie Lokalizacja, nie jest zablokowane.

Lista poleceń dla urządzeń mobilnych

Poniższa tabela wyświetla zestawy poleceń dla urządzeń iOS MDM.

Obsługiwane polecenia do zarządzania urządzeniami mobilnymi: urządzenia iOS MDM

Polecenia

Wynik wykonania polecenia

Zablokuj

Urządzenie mobilne zostanie zablokowane.

Odblokuj

Zablokowanie urządzenia mobilnego przy użyciu kodu PIN jest wyłączone. Wcześniej określony kod PIN został zresetowany.

Przywróć ustawienia fabryczne

Wszystkie dane zostaną usunięte z urządzenia mobilnego oraz zostaną przywrócone ustawienia domyślne.

Wyczyść dane firmowe

Wszystkie zainstalowane profile konfiguracyjne, profile informacyjne, profil iOS MDM oraz aplikacje, dla których zaznaczono pole Usuń wraz z profilem iOS MDM, zostaną usunięte z urządzenia.

Synchronizuj urządzenie

Dane urządzenia mobilnego zostaną zsynchronizowane z Serwerem administracyjnym.

Zainstaluj profil

Profil konfiguracyjny zostaje zainstalowany na urządzeniu mobilnym.

Usuń profil

Profil konfiguracyjny zostaje usunięty z urządzenia mobilnego.

Zainstaluj profil informacyjny

Profil informacyjny zostaje zainstalowany na urządzeniu mobilnym.

Usuń profil informacyjny

Profil informacyjny zostaje usunięty z urządzenia mobilnego.

Zainstaluj aplikację

Aplikacja zostanie zainstalowana na urządzeniu mobilnym.

Usuń aplikację

Aplikacja zostanie usunięta z urządzenia mobilnego.

Wprowadź kod wykupu

Wprowadzenie kodu wykupu dla płatnej aplikacji.

Konfiguruj roaming

Włączenie lub wyłączenie roamingu danych i roamingu połączeń.

Poniższa tabela wyświetla zestawy poleceń dla urządzeń KES.

Obsługiwane polecenia zarządzania urządzeniami mobilnymi: urządzenia KES

Polecenie

Wynik wykonania polecenia

Zablokuj

Urządzenie mobilne zostanie zablokowane.

Odblokuj

Zablokowanie urządzenia mobilnego przy użyciu kodu PIN jest wyłączone. Wcześniej określony kod PIN został zresetowany.

Przywróć ustawienia fabryczne

Wszystkie dane zostaną usunięte z urządzenia mobilnego oraz zostaną przywrócone ustawienia domyślne.

Wyczyść dane firmowe

Dane firmowe, wpisy w Kontaktach, historia wiadomości SMS, rejestr połączeń, kalendarz, ustawienia połączenia internetowego oraz konta użytkownika (za wyjątkiem konta Google) zostaną usunięte. Dane znajdujące się na karcie pamięci także zostaną usunięte.

Synchronizuj urządzenie

Dane urządzenia mobilnego zostaną zsynchronizowane z Serwerem administracyjnym.

Zlokalizuj urządzenie

Urządzenie mobilne zostanie zlokalizowanie, a jego pozycja zostanie wyświetlona na Google Maps. Operator telefonii komórkowej pobiera opłatę za wysłanie wiadomości SMS oraz za korzystanie z internetu.

Wykonaj zdjęcie (mugshot)

Urządzenie mobilne zostanie zablokowane. Zostanie wykonane zdjęcie urządzenia przednią kamerą, a następnie zostanie ono wysłane na Serwer administracyjny. Zdjęcia można przejrzeć w raporcie poleceń. Operator telefonii komórkowej pobiera opłatę za wysłanie wiadomości SMS oraz za korzystanie z internetu.

Alarm

Urządzenie mobilne włączy alarm.

Poniższa tabela wyświetla polecenia dla urządzeń EAS.

Obsługiwane polecenia zarządzania urządzeniami mobilnymi: urządzenia KES

Polecenia

Wynik wykonania polecenia

Przywróć ustawienia fabryczne

Wszystkie dane zostaną usunięte z urządzenia mobilnego oraz zostaną przywrócone ustawienia domyślne.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.