Instalowanie aplikacji na urządzeniu mobilnym

19 marca 2024

ID 90688

W celu zainstalowania aplikacji na urządzeniu mobilnym iOS MDM:

 1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Urządzenia mobilne.

  Obszar roboczy folderu wyświetla listę zarządzanych urządzeń mobilnych.

 2. Wybierz urządzenie iOS MDM, na którym chcesz zainstalować aplikację.

  Możesz wybrać kilka urządzeń mobilnych do jednoczesnego zainstalowania aplikacji.

 3. Z menu kontekstowego urządzenia mobilnego wybierz Pokaż raport poleceń.
 4. W oknie Polecenia administracyjne urządzenia mobilnego przejdź do sekcji Zainstaluj aplikację i kliknij przycisk Wyślij polecenie.

  Polecenie możesz wysłać na urządzenie mobilne także poprzez wybranie z jego menu kontekstowego elementu Wszystkie polecenia, a następnie wybranie opcji Zainstaluj aplikację.

  Zostanie otwarte okno Wybierz aplikacje wyświetlające listę profili. Wybierz z listy aplikację, którą chcesz zainstalować na urządzeniu mobilnym. Możesz wybrać kilka aplikacji do jednoczesnego zainstalowania na urządzeniu mobilnym. Aby wybrać kilka aplikacji, użyj klawisza Shift. Aby wybrać grupę aplikacji, użyj klawisza Ctrl.

 5. Kliknij OK, aby wysłać polecenie na urządzenie mobilne.

  Po wykonaniu polecenia, wybrana aplikacja zostanie zainstalowana na urządzeniu mobilnym użytkownika. Jeśli polecenie zostanie pomyślnie wykonane, bieżący stan polecenia w raporcie poleceń zostanie wyświetlony jako Zakończone.

  Kliknij przycisk Wyślij ponownie, aby ponownie wysłać polecenie na urządzenie mobilne użytkownika. Kliknij przycisk Usuń z kolejki, aby anulować wykonanie wysłanego polecenia, jeśli ostatnie polecenie nie zostało jeszcze wykonane.

  Sekcja Raport poleceń wyświetla polecenia, które zostały wysłane na urządzenie mobilne, z odpowiednimi stanami wykonania. Kliknij Odśwież, aby zaktualizować listę poleceń.

 6. Kliknij OK, aby zamknąć okno Polecenia administracyjne urządzenia mobilnego.

Informacje o zainstalowaniu aplikacji są wyświetlane we właściwościach urządzenia mobilnego iOS MDM. Możesz usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, korzystając z raportu poleceń lub menu kontekstowego urządzenia mobilnego.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.