Przeglądanie informacji o urządzeniu iOS MDM

19 marca 2024

ID 90816

W celu przejrzenia informacji o urządzeniu iOS MDM:

  1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Urządzenia mobilne.

    Obszar roboczy folderu wyświetla listę zarządzanych urządzeń mobilnych.

  2. W obszarze roboczym przefiltruj urządzenia iOS MDM, klikając odnośnik iOS MDM.
  3. Wybierz urządzenie mobilne, dla którego chcesz wyświetlić informacje.
  4. Z menu kontekstowego urządzenia przenośnego wybierz Właściwości.

    Zostanie otwarte okno właściwości urządzenia iOS MDM.

Okno właściwości urządzenia mobilnego wyświetla informacje o podłączonym urządzeniu iOS MDM.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.