Informacje o punktach dystrybucji

19 marca 2024

ID 92244

Urządzenie z zainstalowanym Agentem sieciowym może być używane jako punkt dystrybucji. W tym trybie Agent sieciowy może wykonywać następujące funkcje:

 • Rozsyłać uaktualnienia (mogą być one pobierane z Serwera administracyjnego lub z serwerów Kaspersky). W drugim przypadku należy utworzyć zadanie Pobierz aktualizacje do repozytoriów punktów dystrybucji dla urządzenia pełniącego rolę punktu dystrybucji:
  • Instalować oprogramowanie (włączając w to wstępną instalację Agentów sieciowych) na pozostałych urządzeniach.
  • Przeszukiwać sieć w celu odnalezienia nowych urządzeń i zaktualizowania informacji o tych istniejących. Punkt dystrybucji może stosować te same metody wykrywania urządzeń co Serwer administracyjny.

Instalacja punktów dystrybucji w sieci organizacji realizuje następujące cele:

 • Zmniejszanie obciążenia na Serwerze administracyjnym.
 • Optymalizowanie ruchu sieciowego.
 • Zapewnienie Serwerowi administracyjnemu dostępu do urządzeń w ciężko dostępnych miejscach sieci organizacji. Dostępność punktu dystrybucji w sieci poza NAT (w powiązaniu z Serwerem administracyjnym) umożliwia Serwerowi administracyjnemu wykonywanie następujących działań:
  • Wysyłanie powiadomień do urządzeń przez UDP w sieci IPv4 lub IPv6
  • Przeszukiwanie sieci IPv4 lub IPv6
  • Przeprowadzanie wstępnej konfiguracji
  • Pełnienie funkcji serwera push

Punkt dystrybucji jest przydzielony do grupy administracyjnej. W tym przypadku zakres działania punktu dystrybucji obejmuje wszystkie urządzenia w grupie administracyjnej i jej podgrupach. Jednakże urządzenie pełniące funkcję punktu dystrybucji może nie znajdować się w grupie administracyjnej, do której zostało przydzielone.

Możesz sprawić, że punkt dystrybucji będzie działał jako brama połączenia. W tym przypadku urządzenia objęte zakresem działania punktu dystrybucji będą łączyły się z Serwerem administracyjnym poprzez bramę, a nie bezpośrednio. Ten tryb może być przydatny w scenariuszach, które nie zezwalają na nawiązywanie bezpośredniego połączenia między Serwerem administracyjnym a zarządzanymi urządzeniami.

Zobacz również:

Dostosowanie punktów dystrybucji i bram połączenia

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.