Instalowanie serwera urządzeń mobilnych Exchange

19 marca 2024

ID 92259

Jeśli w organizacji zainstalowano kilka serwerów Exchange z obrębu macierzy serwera dostępu klienta, na każdym serwerze w tej macierzy należy zainstalować serwer urządzeń mobilnych Exchange. Opcja Tryb klastra musi być włączona w kreatorze wdrażania serwera urządzeń mobilnych Exchange. W tym przypadku zestaw serwerów urządzeń mobilnych Exchange zainstalowanych na serwerach w macierzy będzie określany jako klaster serwerów urządzeń mobilnych Exchange.

Jeśli w organizacji nie zainstalowano żadnej macierzy serwera dostępu klienta Microsoft Exchange Servers, serwer urządzeń mobilnych Exchange musi zostać zainstalowany na serwerze Microsoft Exchange Server, na którym jest dostęp klienta. W tym przypadku w kreatorze instalacji serwera urządzeń mobilnych Exchange włącz opcję Tryb standardowy.

Wraz z serwerem urządzeń mobilnych Exchange należy zainstalować Agenta sieciowego, gdyż pomoże to zintegrować serwer urządzeń mobilnych Exchange z Kaspersky Security Center.

Domyślnym obszarem skanowania serwera urządzeń mobilnych Exchange jest bieżąca domena Active Directory, w której został zainstalowany. Instalowanie serwera urządzeń mobilnych Exchange na serwerze z zainstalowanym serwerem Microsoft Exchange Server (wersje 2010, 2013) umożliwia rozszerzenie obszaru skanowania w celu uwzględnienia całego lasu domen na serwerze urządzeń mobilnych Exchange (sekcja „Konfigurowanie obszaru skanowania”). Podczas skanowania wymagane są informacje o kontach użytkowników serwera Microsoft Exchange, profilach Exchange ActiveSync oraz urządzeniach mobilnych użytkowników podłączonych do serwera Microsoft Exchange Server poprzez protokół Exchange ActiveSync.

W jednej domenie nie można zainstalować kilku serwerów urządzeń mobilnych Exchange, jeśli działają w Tryb standardowy i są zarządzane przez jeden Serwer administracyjny. W obrębie jednego lasu domeny Active Directory nie można zainstalować kilku serwerów urządzeń mobilnych Exchange (lub kilku klastrów serwerów urządzeń mobilnych Exchange), jeśli działają w Tryb standardowy z rozszerzonym obszarem skanowania, który zawiera cały las domen, i jeśli są połączone z jednym Serwerem administracyjnym.

Zobacz również:

Główny scenariusz instalacji

Konfigurowanie obszaru skanowania

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.