Wybieranie systemu zarządzania bazą danych

15 lutego 2024

ID 92403

Podczas wybierania systemu zarządzania bazą danych (DBMS), który zostanie użyty przez Serwer administracyjny, należy brać pod uwagę liczbę urządzeń podlegających Serwerowi administracyjnemu.

Poniższa tabela zawiera listę prawidłowych opcji DBMS, a także zalecenia i ograniczenia dotyczące ich używania.

Zalecenia i ograniczenia dotyczące DBMS

DBMS

Zalecenia i ograniczenia

SQL Server Express Edition 2012 lub nowszy

Użyj tego DBMS, jeśli zamierzasz uruchomić pojedynczy Serwer administracyjny dla mniej niż 10 000 urządzeń.

Zaleca się wyłączenie zadania Inwentaryzacja oprogramowania i wyłączenie (w ustawieniach zasad Kaspersky Endpoint Security) powiadomień Serwera administracyjnego o uruchomionych aplikacjach.

Można ograniczyć maksymalną liczbę zdarzeń w repozytorium zdarzeń, aby zapobiec przepełnieniu bazy danych.

Szczegółowe informacje można znaleźć w następującym temacie: Obliczanie miejsca na bazę danych.

Nie zaleca się używania komponentu Kontrola aplikacji.

Jednoczesne korzystanie z systemu DBMS serwera SQL Server Express Edition przez Serwer administracyjny i inną aplikację jest surowo zabronione.

Baza danych Microsoft SQL Express nie jest obsługiwana dla zadania Wykonaj synchronizację Windows Update.

Lokalny serwer SQL Server inny niż Express, 2014 lub nowszy

Brak ograniczeń.

Zdalny serwer SQL Server inny niż Express, 2014 lub nowszy

Ważne tylko wtedy, gdy oba urządzenia są w tej samej domenie Windows; jeśli domeny są inne, należy nawiązać między nimi obustronną relację zaufania.

Lokalny lub zdalny MySQL 5.5, 5.6 lub 5.7 (MySQL w wersjach 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 i 5.5.5 nie jest już obsługiwany)

Użyj tego DBMS, jeśli zamierzasz uruchomić pojedynczy Serwer administracyjny dla mniej niż 10 000 urządzeń.

Zaleca się wyłączenie zadania Inwentaryzacja oprogramowania i wyłączenie (w ustawieniach zasad Kaspersky Endpoint Security) powiadomień Serwera administracyjnego o uruchomionych aplikacjach. Szczegółowe informacje można znaleźć w następującym temacie: Obliczanie miejsca na bazę danych.

Lokalny lub zdalny MySQL 8.0.20 lub nowszy

Użyj tego DBMS, jeśli zamierzasz uruchomić pojedynczy Serwer administracyjny dla mniej niż 50 000 urządzeń.

Zaleca się wyłączenie zadania Inwentaryzacja oprogramowania i wyłączenie (w ustawieniach zasad Kaspersky Endpoint Security) powiadomień Serwera administracyjnego o uruchomionych aplikacjach. Szczegółowe informacje można znaleźć w następującym temacie: Obliczanie miejsca na bazę danych.

Lokalny lub zdalny MariaDB ( zobacz obsługiwane wersje )

Użyj tego DBMS, jeśli zamierzasz uruchomić pojedynczy Serwer administracyjny dla mniej niż 20 000 urządzeń.

Zaleca się wyłączenie zadania Inwentaryzacja oprogramowania i wyłączenie (w ustawieniach zasad Kaspersky Endpoint Security) powiadomień Serwera administracyjnego o uruchomionych aplikacjach. Szczegółowe informacje można znaleźć w następującym temacie: Obliczanie miejsca na bazę danych.

PostgreSQL, Postgres Pro (zobacz obsługiwane wersje)

Użyj jednego z tych DBMS, jeśli zamierzasz uruchomić jeden Serwer administracyjny dla mniej niż 50 000 urządzeń.

Zaleca się wyłączenie zadania Inwentaryzacja oprogramowania i wyłączenie (w ustawieniach zasad Kaspersky Endpoint Security) powiadomień Serwera administracyjnego o uruchomionych aplikacjach. Szczegółowe informacje można znaleźć w następującym temacie: Obliczanie miejsca na bazę danych.

Jeśli używasz SQL Server 2019 jako DBMS, a nie masz łaty zbiorczej CU12 lub nowszej, po zainstalowaniem Kaspersky Security Center powinieneś wykonać następujące czynności:

 1. Nawiąż połączenie z SQL Server przy użyciu SQL Management Studio.
 2. Uruchom następujące polecenia (jeśli wybrałeś inną nazwę dla bazy danych, użyj nazwy zamiast KAV):

  USE KAV

  GO

  ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = OFF

  GO

 3. Uruchom ponownie usługę SQL Server 2019.

W przeciwnym razie, korzystanie z SQL Server 2019 może zakończyć się błędem, takim jak „There is insufficient system memory in resource pool 'internal' to run this query”.

Zobacz również:

Konta do pracy z DBMS

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.