Konfigurowanie ochrony w sieci organizacji klienta

19 marca 2024

ID 92417

Po zakończeniu instalacji Serwera administracyjnego, zostaje uruchomiona Konsola administracyjna, która oferuje przeprowadzenie wstępnej konfiguracji przy użyciu odpowiedniego kreatora. Jeśli Kreator wstępnej konfiguracji jest uruchomiony, w głównej grupie administracyjnej tworzone są następujące profile i zadania:

  • Profil Kaspersky Endpoint Security
  • Grupowe zadanie aktualizacji Kaspersky Endpoint Security
  • Grupowe zadanie skanowania urządzenia z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security
  • Profil Agenta sieciowego
  • Zadanie wykrywania luk (zadanie Agenta sieciowego)
  • Zadanie instalacji uaktualnień i naprawy luk (zadanie Agenta sieciowego)

Profile i zadania są tworzone z domyślnymi ustawieniami, które mogą okazać się nieoptymalne lub nawet niedopuszczalne dla organizacji. Dlatego też należy sprawdzić właściwości utworzonych obiektów i zmodyfikować je ręcznie (jeśli zajdzie taka konieczność).

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące ręcznej konfiguracji profili, zadań i innych ustawień Serwera administracyjnego, a także informacje o punkcie dystrybucji, tworzeniu struktury grup administracyjnych i hierarchii zadań oraz innych ustawień.

W tej sekcji

Ręczna konfiguracja zasady Kaspersky Endpoint Security

Ręczna konfiguracja grupowego zadania aktualizacji dla Kaspersky Endpoint Security

Ręczna konfiguracja grupowego zadania skanowania urządzeń z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security

Konfigurowanie terminarza zadania Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji

Ręczna konfiguracja grupowego zadania instalacji uaktualnień i naprawy luk

Tworzenie struktury grup administracyjnych i przydzielanie punktów dystrybucji

Hierarchia profili i korzystanie z profili

Zadania

Reguły przenoszenia urządzeń

Kategoryzacja oprogramowania

Informacje o aplikacjach wielodostępowych

Zobacz również:

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.