Konfigurowanie profilu w sekcji Podstawowa ochrona przed zagrożeniami

19 marca 2024

ID 92419_1

Pełny opis ustawień w tej sekcji można znaleźć w dokumentacji do Kaspersky Endpoint Security for Windows.

W sekcji Ochrona przed podstawowymi zagrożeniami okna właściwości zasad, zalecamy określenie dodatkowych ustawień w podsekcjach Zapora sieciowa i Ochrona plików.

Podsekcja Zapora sieciowa zawiera ustawienia, które pozwalają kontrolować aktywność sieciową aplikacji na urządzeniach klienckich. Urządzenie klienckie korzysta z sieci, do której przypisany jest jeden z następujących statusów: publiczny, lokalny lub zaufany. W zależności od stanu sieci, Kaspersky Endpoint Security może zezwolić na aktywność sieciową na urządzeniu lub jej zabronić. Gdy dodajesz nową sieć do swojej organizacji, musisz przypisać jej odpowiedni status sieci. Na przykład, jeśli urządzeniem klienckim jest laptop, zalecamy, aby to urządzenie korzystało z sieci publicznej lub zaufanej, ponieważ laptop nie zawsze jest podłączony do sieci lokalnej. W podsekcji Zapora ogniowa możesz sprawdzić, czy prawidłowo przypisano stany do sieci używanych w Twojej organizacji.

W celu sprawdzenia listy sieci:

  1. We właściwościach zasady przejdź do Podstawowa ochrona przed zagrożeniami → Zapora sieciowa.
  2. W sekcji Dostępne sieci kliknij przycisk Ustawienia.
  3. W oknie, które zostanie otwarte, przejdź do zakładki Sieci, aby wyświetlić listę sieci.

W podsekcji Ochrona plików możesz wyłączyć skanowanie dysków sieciowych. Skanowanie dysków sieciowych może spowodować znaczne obciążenie dysków sieciowych. Praktyczniejsze jest wykonywanie bezpośredniego skanowania na serwerach plików.

W celu wyłączenia skanowania dysków sieciowych:

  1. We właściwościach zasady przejdź do Podstawowej ochrony przed zagrożeniamiOchrona plików przed zagrożeniami.
  2. W sekcji Poziom ochrony kliknij przycisk Ustawienia.
  3. W otwartym oknie Ochrona plików, na zakładce Ogólne odznacz pole Wszystkie dyski sieciowe.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.